SANJAM ATOMSKO SKLONIŠTE

atomsko sklonište

sanjam atomsko sklonište na periferiji sećanja,

ono što je preteklo sa školskih časova predvojničke obuke

– rata više neće biti, – rekla nam je nastavnica,

ali svako od vas, deco, mora da zapamti:

u slučaju nuklearne eksplozije,

upotrebe oružja masovnog uništenja

ili neke druge nevolje,

morate se spustiti u atomsko sklonište, izbegavajući paniku.

uzimajte samo neophodno, ništa nepotrebo:

toplu odeću, ako bi se rat odužio do zime –

u skloništu, deco, ne uključuju grejanje…

– a zar tamo i bez toga neće biti vruće? –

dobacivao je neko  iz zadnje klupe duhovitu repliku,

– a za tebe, mališa, nije sigurno da li će te uopšte pustiti,

za sve neće biti mesta,

rezerve vode i hrane su ograničene…

unapred znam:

u takvom armagedonu  nema šanse da prođe bez panike.

koliko li će ih biti pregaženo

na ulazu u poslednje atomsko sklonište?

nemam predstavu kako ćeš, Bože, činiti izbor –

svaki desetohiljaditi?

svaki milioniti?

a greška?

verujem, da će proći bez diskriminacije

prema polu, rasi, veroispovesti…

želim da verujem…

koliko gutljaja vazduha će svakome biti dovoljno,

dok budu čekali svog deus ex machina …

– svaki razred, – rekla nam je nastavnica, –

prati svog nastavnika,

i još jednom ponavljam –

nemojte jurišati po hodnicima u skloništu,

treba da imate u gornjem džepiću oznake s imenom,

napisano kaligrafski,

a ne nekim tamo nečitkim rukopisom…

zbog čega? – čudim se i sada.

verovatno zato

da bi anđeli,

koji će iznositi duše,

(jer uistinu niko preživeti neće)

da bi anđeli u beloj odeći sa crvenim krstom

(i polumesecom),

da bi anđeli znali kako da ti se, mališa, obraćaju…

 

Sa ukrajinskog preveo: Jaroslav Kombilj

——————————————————————-
Beleška o piscu

Halina Kruk (1974.) je pesnik, filolog, profesor književnosti, prevodilac. Objavila je četiri zbirke pesama. Autor je dve dečije knjige: „Marko luta oko sveta“ i „Najmanji“, prevedenih na petnaest jezika u okviru međunarodnog projekta za decu „Step by Step“.

Njeni poetski i prozni radovi ušli su u mnoge almanahe i antologije. Objavila je brojne publikacije i poetske radove u književnoj periodici. Prevođena je na engleski, nemački, švedski, ruski, poljski, litvanski, srpski, hrvatski, portugalski i još neke jezike.

Prevodi sa poljskog, ruskog i beloruskog.

Učesnik je brojnih ukrajinskih i međunarodnih književnih festivala i susreta. Laureat je većeg broja nagrada i priznanja. Član je ukrajinskog PEN-kluba.