BOG SE I RODI I UMRE

Sveti Grigorije Niski je u svom delu „Veliko katihetsko slovo“ pisao o tome kako je moguće da se Gospod Bog rodi i umre.

Ali govore: rođenje i smrt svojstvene su telesnoj prirodi. I ja to isto kažem, ali u onome što je pre (Hristovog) rođenja i u onome što je posle (Njegove) smrti, nema ničeg zajedničkog s našom prirodom.

bog rodi

Pogledajmo oba kraja čovekovog života: odakle počinje i čime se okončava? Čovek svoje bivstvovanje započinje strašću, a završava u patnji. A tamo (kod Hrista) niti je rođenje počelo žudnjom, niti se smrt okončava stradanjem, jer ni rođenju nije prethodilo osećanje zadovoljstva, niti za smrću sledi raspadljivost.

Ti ne veruješ tom čudu? Radujem se tvom neverju. Samim tim što ispripovedano smatraš neverovatnim, ti priznaješ da ova čuda prevazilaze prirodu. Zato neka ti to što se naša propoved ne zasniva na onome što je u skladu sa prirodom bude dokaz božanstvenosti Onog Koji se javio. A ukoliko bi se propoved o Hristu smestila u granice prirode, gde bi onda bilo Božanstvo? Ako li beseda prevazilazi prirodu, onda je ono u šta ti ne veruješ dokaz da propovedani jeste Bog.

Čovek se rađa iz zagrljaja supružničkog para, a nakon smrti predaje se propadanju. Ako bi propoved (o Hristu) skrivala to u sebi, ti ne bi mislio da je onaj u kome su potvrđena samo posebna svojstva naše prirode uistinu Bog. Budući da primećuješ da je On, iako se rodio, istupio izvan zajedničkih granica naše prirode – načinom svog rođenja i time što kod sebe nije dopustio promene propadanja – trebalo bi da svoje neverovanje upotrebiš u drugu svrhu i da smatraš da Hristos nije samo jedan od ljudi, koji se na običan način pojavljuje u prirodi.

Ko ne veruje da takav (Hristos) jeste običan čovek, taj će po svim zakonima više sile biti priveden k veri – da je On Bog. Jer, propovedajući o rođenju, dodajmo da se rodio od Deve. I spominjući smrt, svedočimo i o vaskrsenju posle smrti. Zato, ako nakon onoga što si čuo, dopuštaš da se (Hristos) rodio i umro, onda, samim tim, dopuštaš, konačno, da su Njegovo rođenje i Njegova smrt izuzeti od strasti. Ali, ono što je iznad prirode, sledstveno, nije u granicama prirode.

Konačno, i Onaj Koji se rodio na način koji prekoračuje prirodu, nije sasvim zatvoren unutar granica prirode.