DO ITALIJE

Poštovanom Properciju

do italije

“Koji vetar najbolje
do Italije nosi?!”

Jesmo li toliko
besposleni i sneni,
zar imamo toliko volje
da to pitanje postavljamo?!

Gde su nam plovila, jedra,
užad, kotve, kompasi,
bismo li i po najboljem vetru
do odredišta stigli?!

******

Ako čekamo da se sve zgodi,
ako nas sve to mlakavo mami,
uvek će nešto nedostajati –
možda i mi sami.

Naše veštine nisu morske,
ali, šta mari!
Kopno nam je znano koliko pučina,
pa se na njemu osećamo na svome.

Možda ćemo sve naučiti u hodu
na našem još neukazanom,
večito mladom, majeutičkom
brodu,
koji nas čeka oran i
nerukotvoran,

sa svojim brojnim čudesnim
iskustvima,
poslednjih putovanja
i iznovnih porinuća,
koji je na ti sa
Kinom, Japanom, Somalijom –

i sigurno čezne za nama
kao mi za Italijom.

Mogadiš, XII/2017.