POSETE RASTU

Memorijalni kompleks Kadinjača prostire se na 15 hektara, od čega se osam hektara parkovski uređuje.

Broj posetilaca Memorijalnog kompleksa Kadinjača znatno se povećao u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu (s obzirom na poboljšanje epidemijske situacije), piše u najnovijem izveštaju o radu Narodnog muzeja u Užicu za 2022, sačinjenom za sednicu Skupštine grada.

kadinjača

– Kadinjaču, sa stalnim i tematskim muzejskim postavkama, u 2022. posetio je veliki broj organizovanih turističkih grupa i školskih ekskurzija, kao i pojedinačnih posetilaca – navodi muzej nadležan za ovaj memorijalni kompleks.

Ističe aktivnosti s tim u vezi:

„Posetiocima Kadinjače pružane su informacije o borbi boraca Radničkog bataljona protiv 342. nemačke fašističke divizije 29. novembra 1941. u autentičnom prostoru, vođenjem kroz stalnu muzejsku postavku ’Radnički bataljon i borba na Kadinjači’, kao i prezentovanjem tematske izložbe ’Užički kraj u NATO agresiji na SR Jugoslaviju’ u prostoru zgrade Spomen-doma.”

Čitav ovaj memorijalni kompleks prostire se na 15 hektara, od čega osam hektara parkovski uređuju.

„Zaposleni svakodnevno rade na poslovima održavanja objekata, spomenika, parkinga i pružaju pomoć vodiču prilikom dolaska grupnih poseta. U izveštajnom periodu pokošeno je osam hektara parkovskog prostora, vršeno redovno čišćenje, okopavanje i orezivanje parkovskog ukrasnog šiblja, zasađeno 1.500 komada sezonskog cveća…”

Dalje se navodi da je sredstvima dobijenim od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obavljena sanacija terasa, ograde i platoa ispred Spomen-doma na Kadinjači, pa je otklonjen dugogodišnji problem slivanja kišnice na postavku o užičkom kraju u NATO agresiji.

Napravljena je i moderna suvenirnica sa info-pultom u memorijalnom kompleksu, gde su posetiocima sada dostupni suveniri i reklamni materijal.

„Izvršena je demontaža jonizujućih detektora dima od strane radnika Instituta za nuklearnu nauku ’Vinča’. Obavljena je redovna kontrola od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Inspekcije za zaštitu od požara”, piše u izveštaju užičkog muzeja o Kadinjači.

Izvor: Politika