MOLITVENE REČI

U knjizi nepoznatog autora „Žitije Ćirilovo“ stoji molitva svetog Ćirila Slovenskog koju je izgovorio nekoliko časova pred svoje upokojenje.

molitva ćirila

„Predsmrtna molitva svetog Ćirila Slovenskog“

Gospode Bože moj,
koji si sve anđelske redove i bestelesne sile
stvorio,
a nebo razapeo i zemlju osnovao
i ove stvari iz nebitija u bitije doveo,
koji svagda poslušaš one koji ispunjavaju volju
tvoju
i koji se boje tebe
i čuvaju zapovedi tvoje,
poslušaj moju molitvu
i sačuvaj tvoje verno stado
za koje si postavio mene,
nevrednog i nedostojnog raba tvoga.

Izbavljaj sve od makakve bezbožne i paganske zlobe
od makakvog mnogorečitog i hulnog jeretičkog jezika
koji hulu govori protiv tebe,
pogubi trojezičku jeres,
i podiži crkvu svoju množeći,
i okupi sve u jednom duhu,
i učini od njih uzorne ljude
koji jedinstveno misle o istinitoj veri tvojoj i
pravom ispovedanju,
i udahni u srca njihova reč tvoje nauke,
jer je to tvoj dar.

Ako si nas nedostojne primio
za propovedanje Jevanđelja Hrista tvoga,
onda one koji usrdno rade na dobrim delima
i koji čine ono što je tebi ugodno,
a koje si meni bio dao,
tebi kao tvoje predajem:
upravljaj njima svojom moćnom desnicom
i pokri ih krovom krila tvojih
da svi hvale i slave ime tvoje,
Oca i Sina i Svetoga Duha.
Amin.

Iz „Žitije Ćirilovo“ nepoznatog autora