NOVI METOD ANALIZE

Trenutne metode za identifikaciju bakterija u uzorcima krvi zahtevaju testovi koji mogu da potraju tri dana.

Novi metod analize uzoraka krvi identifikuje bakterije otporne na antibiotike 18 do 42 sata brže nego konvencionalni testovi, izjavili su istraživači na Evropskom kongresu kliničke mikrobiologije i infektivnih bolesti u Kopenhagenu.

testovi krvi

„Infekcije krvotoka otporne na antibiotike su vodeći ubica u bolnicama, a brzo uzimanje pravog antibiotika spašava živote“, rekao je vođa studije dr Kumeren Govender sa Univerziteta u Oksfordu u saopštenju.

Trenutne metode za identifikaciju bakterija u uzorcima krvi zahtevaju dva testa koja mogu da potraju tri dana.

Takozvano metagenomsko sekvenciranje sledeće generacije, koje možeda analizira milijarde komada genetskog materijala iz bakterija u uzorku krvi odjednom, omogućava efikasan tretman 18 do 42 sata ranije nego što bi bilo moguće korišćenjem standardnih tehnika kulture, rekao je Govender.

U eksperimentima sa 210 pozitivnih i 61 negativnim uzorkom hemokulture, istraživači su primenili alat za identifikaciju gena otpornosti na antimikrobne lekove na podatke koje su dobili sekvenciranjem sledeće generacije.

U roku od dva do četiri sata, sekvenciranje je identifikovalo 99 odsto inficiranih bakterija i dalo negativne rezultate u 100 odsto uzoraka negativnih u kulturi. U nekim slučajevima, sekvenciranje je otkrilo verovatne uzroke infekcije koje su propustile rutinske kulture, rekli su istraživači.

Posle samo dva sata sekvenciranja, rezultati rezistencije na antibiotike su se slagali sa tradicionalnim rezultatima testiranja zasnovanim na kulturi u 90 odsto slučajeva.

„Ovo je zaista uzbudljiv napredak koji znači da ćemo moći da dijagnostikujemo uzrok infekcija pacijenata brže i potpunije nego što je to bilo moguće ranije“, rekao je u saopštenju koauto studije Dejvid Ejr sa Univerziteta u Oksfordu, prenosi Rojters.

On je dodao da se naporno radi na tome da se prevaziđu neke od preostalih prepreka za širu upotrebu metagenomskog sekvenciranja, koje uključuju njegovu trenutnu visoku cenu, dalje poboljšanje tačnosti i stvaranje poboljšane laboratorijske ekspertize.

Izvor: N1