PRESUDA MODERNIH GREHOVA

U svom osmom misionarskom pismu vladika Nikolaj Velimirović piše o svetskoj krizi, kako i zbog čega uopšte nastaje moderna kriza.

 

Treba ljudi da nerazumljivu reč prevedu na svoj jezik, te s uzdahom i pokajanjem uzviknu: „sud Božiji!“ – kaže sveti vladika Nikolaj o krizi.

nikolaj o krizi

Pitaš me, Božiji čoveče, otkuda sadašnja kriza, i šta ona znači?

Ko sam ja da mene pitaš o ovako krupnoj tajni?

„Govori kad imaš nešto bolje od ćutanja“, kaže sveti Grigorije Bogoslov.

Pa iako smatram, da je ćutanje sada bolje od svakog govora, ipak iz ljubavi prema tebi evo iznosim ti ono što milim o pitanom.

Kriza je grčka reč, i označava sud. U Svetom Pismu ova se reč upotrebljava mnogo puta. Tako Psalmist govori: zato se neće bezbožnici održati na sudu (Ps. 1, 5).

Na drugom mestu opet: milost i sud pjevam (Ps. 101, 1).

Mudri Solomon piše, da je od Gospoda sud svakome (Priče, 29, 26).

Sam Spasitelj je rekao, da Otac sav sud dade Sinu, a malo posle opet: sad je sud ovome svijetu (Jn. 5, 22; 12, 31).

Apostol Petar pak piše: jer je vrijeme da počne sud od doma Božijeg (1. Petr. 4, 17).

Zameni reč sud sa kriza, pa čitaj: Zato se neće bezbožnici održati na krizi. – Milost i krizu pjevam. – Od Gospoda je kriza svakome. – Otac svu krizu dade Sinu. – Sad je kriza ovom svijetu. – Jer je vrijeme da počne kriza od doma Božijeg. –

Do sada su evropski narodi upotrebljavali reč sud, mesto kriza, kadgod ih je snalazila neka nevolja. Sada je samo nova reč zamenjena starom, i razumljiva nerazumljivom.

Kad je suša govorilo se: sud Božiji! kad je poplava; sud Božiji! kad je rat ili pomor: sud Božiji! kad su tuče, zemljotresi, gusenice, miševi i druge bede, opet i uvek – sud Božiji!

A to znači: kriza kroz suše, kriza kroz poplave, kroz ratove, pomore itd.

I sadašnju finansijsko-ekonomsku nevolju narod smatra kao sud Božiji, no ne govori sud nego kriza. Da bi nevolja bila umnožena nerazumevanjem!

Jer dok se izgovarala razumljiva reč, sud, znao se i uzrok zbog koga je nevolja došla; znao se i Sudija, koji je nevolju popustio; znao se najzad i cilj popuštene nevolje.

Čim je pak upotrebljena reč kriza, reč nerazumljiva svima i svakome, niko ništa ne zna da objasni ni zbog čega, ni od koga, ni k čemu?

Samo se time razlikuje sadašnja kriza od kriza, koje su od suše ili poplave ili rata ili pomora ili gusenica ili druge neke napasti.

Pitali me za uzrok sadašnje krize, ili sadašnjeg suda Božijeg?

Uzrok je vazda za vazda uvek isti. Uzrok sušama, poplavama, pomorima i ostalim bičevanjima roda ljudskog, uzrok je i sadašnjoj krizi: bogootpadništvo ljudi.

Grehom bogootpadništva prouzrokovali su ljudi ovu krizu, i Bog ju je popustio, da bi ljude probudio, osvestio, oduhovio i k Sebi povratio.

Modernim gresima – moderna i kriza.

I zaista Bog se poslužio modernim sredstvom da urazumi moderne ljude: udario je po bankama, po berzama, po finansijama, po valutama novca. Ispreturao je menjačke astale po vascelom svetu, kao negda u hramu jerusalimskom. Proizveo je nebivalu paniku među trgovcima i menjačima novca. Diže, obara, meša, zbunjuje, zastrašuje.

Sve, da bi se ohole glavice mudraca evropskih i amerikanskih probudile, osvestile i oduhovile. Da bi se usidreni u luke materijalne sigurnosti setili duše svoje, priznali svoja bezakonja i poklonili se Bogu Svevišnjemu, Bogu Živome.

Dokle će trajati kriza?

Dokle duh ljudi ostane nepromenjen. Dokle oholi prouzrokovači ove krize ne kapituliraju pred Svemoćnim.

Dokle se ljudi i narodi ne sete, da nerazumljivu reč kriza prevedu na svoj jezik, te s uzdahom i pokajanjem ne uzviknu: sud Božiji!

Kaži i ti, časni oče, sud Božiji, mesto kriza, i sve će ti biti jasno. Pozdrav ti i mir.

Sveti Vladika Nikolaj (8. misionarsko pismo)