CARSTVO REČI

Svako ima pravo ulaska u to carstvo reči, ali mora biti svestan rizika, zato što se iz njega teško izlazi.

Postoji jedna soba, neko bi rekao zagušljivi sobičak bez prozora, ali to će samo slepac reći koji ne vidi bogatstvo koje se u toj odaji skriva.

carstvo reči

Naime, soba je sačinjena od knjiga i svaka knjiga su vrata u novi svet. U svakom od tih svetova postoji ista takva soba sa knjigama čineći tako beskonačan niz svetova sačinjenih od reči.

Svako ima pravo ulaska u to carstvo reči, ali mora biti svestan rizika, zato što se iz njega teško izlazi. Reči, ta divna i divlja stvorenja, oštrije su od britve a snažnije od mača i poseduju veliku moć. Mogu da te zarobe i drže zatočenog godinama, da te drže budnog noćima i zavode te svojim čarima vukući u svoj svet sve dublje i dublje, sve dok sasvim ne izgubiš pojam o vremenu i svaku vezu sa spoljnim svetom.

Posebno moraju biti pažljivi oni koji poseduju moć reči. Nijedna moć ne dolazi bez odgovornosti i mora se koristiti mudro. Zato i postoje čuvari reči, oni koji ih skupljaju, čuvaju u knjigama, a knjige u sobama, za sve one koji su dovoljno hrabri ući u beskonačno carstvo reči.