DOLINA

dolina

Niko te nije uhvatio za ruku i rekao:
pazi sad.
Ovo je sad.
Dolina koju vidiš sa vijugavom vodom
sa skrovitim šumama i blagim povetarcem
sa livadama i zelenim izvorima
ova dolina nosi ime Ljubav.

Niko nije rekao:
polako hodaj.
Pazi da ne putuješ suviše brzo
da veruješ u drugu dolinu
neku veću za koju si čuo
nema nijedne druge
za tebe nema
zadrži se
ureži svaki list u sećanju.

Niko nije rekao:
ovo je sad.
Ovo je mnogo.
Ovo je dovoljno.

Sasvim sama trčala sam kroz dolinu
tek kad sam se osvrnula shvatila sam:
tako je izgledala.
To je bila ona.

Prevela sa finskog Slavica Agatonović