PREDNOST IPT

Interpersonalna terapija (IPT) je kratkoročna, ciljana psihoterapija čija je svrha da pomogne osobama pri identifikaciji i rešavanju problema.

Savetovanja može značajno da ublaži depresiju tokom trudnoće i potencijalno dovede do boljih ishoda za majku, ali i za bebu na duži rok, kažu istraživači.

interpersonalna terapija

U ispitivanju koje je uključivalo 234 trudnice koje su prijavile blage simptome depresije u prvom ili drugom tromesečju, oblik savetovanja poznat kao interpersonalna terapija (IPT) imao je očigledne prednosti, prema izveštaju JAMA Psychiatry.

Interpersonalna terapija (IPT) je kratkoročna, ciljana psihoterapija čija je svrha da pomogne osobama pri identifikaciji i rešavanju interpersonalnih problema. Nastala je tokom 1940-tih kao oblik lečenja kliničke depresije.

U poređenju sa pacijentkinjama koje su odlazile na terapiju kod psihijatra, one koje su imale 50-minutne sesije interpersonalne terapije imale su značajnije poboljšanje simptoma, rekli su istraživači.

To je potvrdila i vođa studije dr Elisia Pogi Dejvis sa Univerziteta u Denveru. Poboljšanje se odnosilo na sve pacijentkinje bez obzira na socioekonomski status ili u kom su mesecu trudnoće bile, otkrio je njen tim, prenosi Reuters.

Na početku studije, 37 odsto pacijenata u obe grupe ispunjavalo je kriterijume za ozbiljan depresivni poremećaj. Na kraju, to je i dalje važilo za 26 odsto onih koje su išle na jednokratnu psihijatrijsku konsultaciju, ali za samo šest odsto pacijentkinja koje su išle na IPT.

Dr Dejvis je dodala da su „pojedinci prijavili da se osećaju bolje, sa manje simptoma depresije, još na samom početku IPT-a“.

Izvor: N1