AUTOCESTA ŽIVOTA

Život putuje od najranijih dana pa sve do danas, od danas pa do jednog nepoznatog datuma. Toga dana potrebno je između svih tih slika života na kraju autoceste izabrati ljubav.

Svi se mi pitamo što je to zapravo ŽIVOT i koji je njegov smisao.

autocesta

Kreator života je naš predragi STVORITELJ koji je iz LJUBAVI stvorio cijeli SVIJET.

Svijet je materijalan i nematerijalan, koristoljubiv i nekoristoljubiv. Okolo nas su mnogi drugi ljudi, biljke i životinje, mora i oceani, rijeke i jezera, planine i šume, nebo i sunce, mjesec i zvijezde.

Život se sastoji od mnogih PRIČA. Neke priče imaju svoj početak i kraj, neke priče nikada ne završavaju, a neke priče nekada niti ne započnu. Sve su priče isprepletene kao niti u paukovoj mreži. Svaka priča traži tračak svjetlosti kako bi došla do SRCA svojih čitatelja.

Priče vape za DUŠAMA ljudi u kojima će živjeti. Kada mi ljudi zaboravimo na priče one prividno nestaju, ali zapravo lebde negdje u zraku i čekaju na nas.

Priče se sastoje od DOGAĐAJA. Događaji čine lice, srce i dušu svake priče. Svi su događaji kao SLIKE u našoj mašti, a putuju beskrajnom AUTOCESTOM koja se udaljava svjetlosnom brzinom u nepoznato, iz jednoga svijeta u drugi, iz jedne dimenzije u drugu. Te su slike sve, a sve je opet ništa.

Diljem svijeta postoje ŠUPLjINE, a tvore ih ljudska zloba, mržnja, nepraštanje, ratovi. Zbog svih tih šupljina SVJETLOST se odbija i tako udaljava od svjetlosnog TUNELA.

Život putuje od najranijih dana pa sve do danas, od danas pa do jednog nepoznatog datuma. Toga dana potrebno je između svih tih slika ŽIVOTA na kraju autoceste izabrati LJUBAV.