O BILJANA

o biljana

nema noći,
nema dana,
da ime mi tvoje nije na usnama
o Biljana

od ljubavne more
gore moje zore
na ovoj cesti što se život zove
o Biljana

stan zoro ne idi mi pijanom na oči
dok me u hladnoj zagrebačkoj noći
progone me tvoje oči
o Biljana

okači kaput prošlosti
o klin današnjeg dana
ludim dok Te u snu ljubim
o Biljana

na srcu mi leži rana
nije rana od bolesti
od tuge je i žalosti za tobom
o Biljana

okreni novu stranicu života
pusti ljubav sebi
otvori srce i voli
o Biljana