ODLAZE UPRKOS SVEMU

Važno je da organizacije prepoznaju ključne razloge zbog kojih dobri zaposleni napuštaju posao i preduzmu odgovarajuće korake kako bi zadržale talentovane radnike.

U svetu se poslednjih meseci, posebno u tehnološkom sektoru, dešavaju masovna otpuštanja koja su ljudima izazvala strah i anksioznost zbog neizvesne budućnosti. Sličan strah izazvan je i kod ljudi koji su ostali zaposleni, pa je u ovom trenutku veliki izazov zadržati takve.

zaposleni

Iako j e plata važan faktor, novac sam po sebi ne garantuje pozitivno iskustvo zaposlenih. Kad sagledamo sve, postoje tri glavna razloga zbog kojih dobri zaposleni odlaze iz kompanija.

I dalje je to menadžer

Razlog zašto ljudi žele da napuste posao ima sve veze sa njihovim odnosom sa šefovima. Jedno istraživanje je pokazalo da je skoro polovina ispitanika napustilo posao zbog lošeg menadžera, a skoro dve trećine je smatralo da njihov menadžer nema odgovarajuću obuku za vođenje.

Gallup je, na osnovu decenija skupljanja podataka i intervjua sa milionima zaposlenih, utvrdio da 70 odsto razlike u angažovanosti tima potpuno zavisi od menadžera. Ipak, evo nas u post-pandemijskom dobu a organizacije koje ne sprovode masovna otpuštanja i dalje smišljaju strategiju kako bi zadržale svoje radnike – od većih plata, dodatnih beneficija, fleksibilnih radnih opcija i više mogućnosti za očuvanje mentalnog zdravlja.

Među mnogim odnosima koje zaposleni stvaraju u kompaniji, oni koji se formiraju sa menadžerom imaju najznačajniji uticaj na celokupno radno iskustvo, čak i više nego odnosi sa kolegama.

Konkretnije, važno je da zaposleni imaju osećaj da imaju podršku i otvoren kanal komunikacije sa menadžerima, do te mere da bi se osećali ugodno u diskusiji o temama kao što su plata i posao.

Menadžersko priznanje je ključno i trebalo bi biti prioritet za kompanije koje žele da zadrže svoje zaposlene i izbegnu visoke troškove fluktuacije radne snage.

Nedostatak napredovanja u karijeri

Prema istraživanju koje je obuhvatilo više od 18.000 radnika na terenu u 150 kompanija, nedostatak mogućnosti za napredovanje je jedan od glavnih razloga za fluktuaciju radne snage, a ne novac, kako mnogi veruju.

Naravno, plata je važna – to je drugi razlog – ali samo novac nije dovoljan. U slučaju radne snage u lancu snabdevanja, ljudi ne žele samo da odrade svoj posao, primaju platu i odu. Oni traže značajan rad koji im pomaže da razvijaju svoje veštine i grade karijeru.

Mnoge žene u tehnološkim poslovima i dalje se suočavaju sa preprekama specifičnim za pol. Istraživanje koje je sprovela usluga upravljanja Ensono pokazuje da žene u tehnološkoj industriji i dalje doživljavaju nejednakost i neprijatnost na radnom mestu, kako u kancelariji, tako i na daljinu, što ih sprečava da ostvare napredak u karijeri.

Iako želja za više mogućnosti za učenje i razvoj nije karakteristična samo za žene, to treba da bude ključni element planova kompanija (posebno tehnoloških) za regrutaciju, zadržavanje i razvoj žena.

Šezdeset odsto žena u tehnološkim ulogama u Sjedinjenim Američkim Državama izjavilo je da su im poslodavci rekli da im nedostaje obuka ili veštine koje ih sprečavaju da napreduju. Ipak, mnoge kompanije ne nude programe mentorstva ili plaćene kurseve za učenje i razvoj, što tera zaposlene da traže poslodavce koji nude internu obuku ili potpuno plaćene kurseve.

Ne zaboravimo novac

Veliko napuštanje poslova bilo je buđenje. Prisililo je menadžere da shvate da moraju da razumeju potrebe svojih zaposlenih i da stvore rešenja koja stavljaju ljude na prvo mesto. Prioritet mnogim organizacijama je bila revizija struktura kompenzacije.

Prema Indeksu optimizma u karijeri, istraživanju Univerziteta Phoenix iz 2022. godine koje je obuhvatilo 5.000 zaposlenih i 500 poslodavaca širom zemlje, jedan od tri zaposlenih u Americi bi napustilo svoj trenutni posao bez rezervnog plana, ali 69 odsto bi razmotrilo ostajanje ako bi mislili da se stvari mogu promeniti u njihovoj organizaciji.

Iako mnoge organizacije ulažu značajne napore u razvoj i napredovanje svojih zaposlenih, studija pokazuje da većina poslodavaca nije na pravom putu kada je u pitanju obezbeđivanje pravedne kompenzacije i finansijske sigurnosti.

86 odsto poslodavaca smatra da su njihovi zaposleni zadovoljni svojom platom, ali skoro polovina zaposlenih u istraživanju izjavljuje da su nezadovoljni, a 56% odsto živi od plate do plate.

Disproporcije u platama i nedostatak finansijske sigurnosti su bili glavni faktori nezadovoljstva poslom tokom ovog turbulentnog perioda. Poslodavci moraju stvoriti veću transparentnost u vezi sa pitanjima plate kako bi bili na istoj stranici sa svojim zaposlenima – a kada tamo stignu, poslodavci moraju biti spremni da preduzmu konkretne korake za poboljšanje naknada..

Važno je da organizacije prepoznaju ove ključne razloge zbog kojih dobri zaposleni napuštaju posao i preduzmu odgovarajuće korake kako bi zadržale talentovane radnike.

To podrazumeva stvaranje pozitivnog radnog okruženja, pružanje mogućnosti za razvoj karijere i obezbeđivanje pravedne kompenzacije. Samo tako će kompanije biti u stanju da izgrade snažne timove i prevaziđu izazove koje donosi nesigurna budućnost.

Izvor: BIZLife