PREMA BOGU I SEBI

No nisu svi Srbi zgrbili se i iskrivili se, ima ih još mnogo koji su ostali uspravno!

Žalio se Gospod na svoj negda izabrani narod jevrejski govoreći: Bijem ih ali ih ne boli. Udario je Gospod grešnu Evropu sa dva teška rata za našega veka, i ne zna se da li ju je zabolelo. U oba slučaja udario je Gospod Srbiju strašnije nego ijednu drugu zemlju.

iskrivili

Da li je to Srbe zabolelo? Po čemu bi se cenilo da ih je zabolelo?

Prvo po tome što bi razumeli da ih je udario Gospod zbog njihovih greha i drugo što bi se ispravili, to jest, što bi se promenili, očistili i obnovili, te ne bi više bili otpadnici i samovoljnici koji zaslužuju svaki dan batine.

Šta znači za Srbe ispraviti se?

Ispravlja se onaj ko se iskrivio. Ispravlja se u visinu prema Bogu i prema sebi, prema svome Tvorcu i prema svome prirodnome rastu. Zapad je sav iskrivljen; sav zgrčen kao ona žena koja je osamnaest godina hodila sastavljene glave sa kolenima. Srbi su najpre pogledali na Evropu, na bolesnicu sa užasom i sa sažaljenjem. No docnije su se privikavali na nju i na njeno samohvalisanje, pa se i oni zgrbili i zgrčili, i našli u tome lepotu govoreći to je modno i to je moderno; ne treba ni mi da budemo prostaci nego da idemo za vremenom, za modom, za Evropom. Treba da se zgrčimo i zgrbimo. U tome je lepota koju ne mogu da vide prostaci. Do takvog izraza došla je iznakaženost onog herojskog Srpstva koje se proslavilo baš time što je uspravno stajalo i nije se dalo zgrbiti od Azije ni za punih 500 godina. A kad je oslobođeno od Azije ono se zgrbilo za pedeset godina pod uticajem Evrope tako strašno, da niti deca više poznaju svoje đedove, ni đedovi svoje unuke.

Sve je to gledalo i videlo svevideće oko Gospodnje. Zato nas je ruka Gospodnja udarala teško, da bismo se povratili od svojih zlih puteva i da bismo se držali Njega kao i preci naši. Ali mi se nismo povratili. Toliko smo se iskrivili za poslednjih 70 – 80 godina, da bismo se pre prelomili nego ispravili.

No nisu svi Srbi zgrbili se i iskrivili se. Ima ih još mnogo koji su ostali uspravno.