LEGENDA IZ PROŠLOSTI

Sveti vladika Nikolaj u delu Ohridskog prologa govori kako je nastala jedna ne rukom stvorena ikona Isusa Hrista.

Nikolaj žički ovako je kazivao o nastanku te ikone.

ikona hrista

U ono vreme kada Gospod naš propovedaše Jevanđelje i isceljivaše svaku bolest i svaki nedug na ljudima, beše u gradu Edesi, na obali reke Eufrata, knez neki Avgar, sav prokažen gubom. On ču za Hrista, Iscelitelja od svake muke i bolesti, pa posla nekog živopisca Ananiju u Palestinu s pismom Hristu, u kome Avgar moljaše Gospoda da dođe u Edesu i da ga isceli od gube.

U slučaju da Gospod ne mogadne doći, naredi knez Ananiji da živopiše lik Njegov i donese, verujući da će mu taj lik povratiti zdravlje. Gospod odgovori da ne može doći, jer se približavaše vreme Njegovog stradanja – uze ubrus, ubrisa Svoje lice i na ubrusu upisa se savršeno prečisti lik Njegov. Taj ubrus predade Gospod Ananiji s porukom da će se knez od njega isceliti, ali ne sasvim, zbog čega će On njemu docnije poslati poslanika koji će zbrisati i ostatak bolesti njegove.

Primivši ubrus knez Avgar ga celiva, i guba spade sa svega njegova tela, no osta malo od nje na licu njegovom.

Docnije apostol Tadej propovedajući Jevanđelje dođe Avgaru i isceli ga potajno i krsti ga. Tada knez polupa idole koji stajahu pred kapijom grada, i nad kapijom stavi onaj ubrus s likom Hristovim nalepljenim na drvo, uokviren u zlatni ram i okićen biserom. Još napisa knez ispod ikone na kapiji: „Hriste Bože, niko se neće postideti ko se u Tebe nada.“

Docnije, jedan od praunuka Avgarovih obnovi idolopoklonstvo. I episkop toga grada dođe noću i zazida onu ikonu nad kapijom.

Vekovi su od tada prošli. U vreme cara Justinijana napade persijski car Hozroj na Edesu, i grad beše u velikoj teskobi. Desi se tada da episkop Edeski Evlavije imade viđenje Presvete Bogorodice, koja mu objavi tajnu o zazidanoj i zaboravljenoj ikoni. Ikona bi pronađena, i silom njenom vojska persijska poražena.