TRPELJIVAC MNOGIH NAPASTI

Sveti apostol Karp nikada nije počinjao činodejstvovati prečiste i Životvorne Tajne dok prethodno nije imao božansko viđenje s neba.

Sveti apostol Karp, jedan od Sedamdesetorice apostola, beše pratilac i sluga svetog apostola Pavla; raznosio je njegove poslanice onima kojima behu namenjene.

sveti karp

Podvizavajući se mnogo sa apostolom Pavlom u propovedanju blagovesti Hristove, sveti Karp pretrpe mnoge napasti. Zatim bi od apostola Pavla postavljen za episkopa grada Verije u Trakiji.

No sveti Karp potrudi se propovedajući evanđelje Hristovo i na ostrvu Kritu. Tu on primi u svoj dom i svetog Dionisija Areopagita. Tu on vide i Gospoda koji mu se javi u viđenju, kada Ga Karp moljaše da kazni dva grešnika, i ču glas Gospoda koji mu govoraše: Muči Mene još, jer sam gotov da ponovo budem raspet za spasenje ljudi.

Sveti Dionisije Areopagit svedoči o svetom Karpu i to, da nikada nije počinjao činodejstvovati prečiste i Životvorne Tajne dok prethodno nije imao s neba božansko viđenje.

Episkopujući u Veriji, sveti Karp obrati ka Hristu Bogu mnoge neznabošce. Izobličavajući pak Jevreje, on neke od njih ubedi da veruju, da je Hristos koga su oni raspeli – istiniti Bog i Tvorac svega.

Ali ga zato ostali Jevreji surovo i nemilosrdno mučeše i ubiše, i on predade Dušu svoju u ruke Gospodu.

A česne mošti njegove bogobojažljivi hrišćani sahraniše u tom istom gradu, i one mnogim bolesnicima davahu isceljenja u slavu Hrista Boga našeg.