OAZE ČISTOG VAZDUHA

Godine 1937. površina šuma u Srbiji je iznosila 17 odsto, 2006. godine bila je na 29,1 odsto, dok je šumovitost Srbije sada na oko 40 odsto.

Na današnji dan površina šuma u Srbiji (šumovitost) iznosi oko 40 odsto, rekao je direktor Uprave za šume Srbije Saša Stamatović na završnom događaju u okviru projekta „Doprinos održivog gazdovanja šumama niskim emisijama i otpornom razvoju”.

površina šuma

Godine 1937. šumovitost u Srbiji je iznosila 17 odsto, 2006. godine bila je na 29,1 odsto, dok je, kako je istakao, na današnji dan šumovitost Srbije na oko 40 odsto.

Stamatović je rekao da je povod današnjeg skupa završna konferencija projekta koji je imao zadatak da pomogne šumarskom sektoru čija realizacija je započeta pre pet godina.

„Projekat je imao da pomogne da napravimo održive alate koji su nam vrlo bitni u održivom gazdovanju šumama”, objasnio je Stamatović.

On je izdvojio alat koji se tiče unapređenja informacionog sistema.

„Jedan od osnovnih rezultata je realizacija nacionalne inventure šume koja nam daje odgovarajuće podatke o funkcionisanju”, rekao je Stamatović.

Kako je istakao, ovaj projekat je pomogao da se reše sistemske stvari kao što je, prema njegovim rečima, unapređenje zakonskog i normativnog okvira koji strava preduslove da se na adekvatan način inplementira strateški cilj – „da našim šumama gazdujemo po sistemu prirodi bliskog gazdovanja”.

„Nacionalna inventura će dati sliku stanja naših šuma”, rekao je Stamatović.

Na današnjem događaju bili su predstavljeni ključni rezultati projekta o unapređenju nacionalnih kapaciteta za održivo upravljanje šumama, sa ciljem sprečavanja gubitka šuma i degradacije šumskih područja.

Predstavnik za šume Kancelarije Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija za Evropu i Centralnu Aziju (FAO REU) Norbert Vinkler Ratonji rekao je da je saradnja na ovom projektu bila veoma uspešna.

Kako je istakao, „ne bismo uspeli da projekat privedemo kraju da nije bilo jakih partnera na nacionalnom nivou”.

On je zahvalio Stamatoviću na strpljenju koje je imao tokom saradnje na projektu.

„Uspeli smo da prevaziđemo sve prepreke. Nadam se da ćemo nastaviti da sarađujemo. Srbija je jedan od predvodnika u ovakvim projektima”, rekao je Rathonji.

On je istakao da sve ono o čemu su danas govorili nije savršeno, ali da smatra da su ostvareni dobri rezultati.

Izvor: Tanjug