ŽELIM DA TI PREĆUTIM

želim da ti

Želim da ti prećutim ružne stvari za koje znam
Želim da te poštedim od tužnih vijesti i od zla

Žudim da tvoja čula miluje lira i sonet nježni
Žudim da tvoju dušu napaja ljubav i sreće plam

Ne dam da ikada spoznaš šta je patnja, tuga i bol
Ne dam ni slutnji nekoj da pomuti sjaj u oku tvom

Sanjam uz tebe da se budim i radujem zori što zri
Sanjam kroz cvijetna polja da prati me osmjeh tvoj