OSNOVE BEZBEDNOSTI

Kako reagovati ukoliko sumnjate da Vas neko tajno posmatra, prati, uhodi, proganja ili na bilo koji način ugrožava Vašu ličnu bezbednost ili privatnost?

Da li ste nekada doživeli da Vas neko posmatra ili tajno prati? Sama pomisao na to uznemiri svakog čoveka. Ko Vas prati, zbog čega Vas prati, šta želi od Vas, to su pitanja koja su samo po sebi izuzetno mračne prirode i mogu duboko da uznemire, potresu i ozbiljno utiču na psihu čoveka jer čovek koji se ne oseća bezbedno ne može da obavlja ni osnovne životne funkcije.

neko posmatra

Nažalost, u realnom životu ovaj scenario se dešava nekim ljudima. Ljubomorni momci, povređene devojke, ostavljeni muževi, prevarene žene, tajni obožavaoci, psihički obolela lica, ali i lica sa one strane zakona koja imaju razne motive kao što su finansijska korist, osveta i drugi. To su veoma ozbiljne stvari koje se direktno tiču zaštite lične bezbednosti i ustavom zagarantovanog prava na privatnost i prava na slobodu kretanja. 

Podaci iz kriminalistike kažu da su 80% lica koja su bila žrtve silovanja, razbojništva uz nanošenje lakih i teških telesnih povreda i krađe imovine prethodno bile tajno praćene? Neovlašćeno tajno praćanje ili proganjanje u takvom smislu predstavlja pripremu terena za izvršenje krivičnog dela. Žrtve su bile tajno praćene ili direktno od izvršioca krivičnih dela, što je slučaj kod kriminalaca koji operišu samostalno, kao i kod „sitnih“ kriminalaca. Takođe, žrtva može biti tajno nadgledana od strane saučesnika izvršilaca krivičnog dela ukoliko je u pitanju brojnija, organizovanija, ozbiljnija i opasnija kriminalna grupa. Treba naglasiti se isti ovaj obrazac ponavlja i kod drugih teških krivičnih dela kao što su kidnapovanje, protivpravno lišavanje slobode, trgovina ljudima, pokušaj ubistva, ubistvo, a posebno kod profesionalnih likvidacija.

Kada se obratiti privatnom detektivu?

Kako reagovati ukoliko sumnjate da Vas neko tajno posmatra, prati, uhodi, proganja ili na bilo koji način ugrožava Vašu ličnu bezbednost ili privatnost? Za koju god opciju da se opredelite, najvažnije je da reagujete što pre je moguće i bez privlačenja pažnje. Prijava policiji se uvek savetuje kao primarna mera. Međutim, ukoliko nije bilo pretnji po život, ono što policija može da uradi je jako ograničeno i često, nažalost, nedovoljno. Fokus policije su ubistva, razbojništva, prodaja droge i druga ozbiljna krivična dela tako da su u prijavama ovog tipa uglavnom policiji vezane ruke. Za policiju ova problematika nije prioritet, pored toga, policija ne raspolaže dovoljnim resursima kako bi mogli da se posvete svim prijavama onako temeljno koliko bi to sigurno želeli. Opcija broj dva jeste detektivska agencija koja je skuplja varijanta ali ima svoje prednosti. 

Privatni detektiv može da Vam ponudi daleko više opcija kao klijentu koji plaća- možete da iznajmite tim koji će da nagleda i čuva Vaše mesto stanovanja, Vaše radno mesto, Vašu decu, Vašu celu porodicu, možete da imate tim koji će da pazi na bezbednost Vaše porodice konstantno. Osim toga, privatni detektivi mogu da operativno pokrivaju teren a da ne budu primećeni, što je jako važno, jer cilj nije da se zaplaše ta lica nego da se postavi “zamka” u koju će oni da se “upecaju”, cilj je da se oni opuste, da se namame, kako bi moglo ka njima da se postupa dalje. Neophodno je da se profesionalno izvrši tajna opservacija lica, sa ciljem da se ta lica identifikuju i i lociraju, kako bi se onda te informacije dalje predale policiji koja zatim ta lica treba da liši slobode, jer privatni detektivi, nemaju pravo lišavanje slobode. 

Da bi se sve navedeno uradilo kako treba potrebni su Vam resursi, što podrazumeva finansiranje tima ljudi sa iskustvom, vozila, kao i vreme koje je potrebno da se sve uradi kako treba, što može biti par dana do par nedelja. Kada iznajmite privatni detektive onda možete da se primeni kontra-pratnja, odnosno, da klijenta prati tim detektiva na diskretan i neprimetan način, sa daljine, sve sa ciljem da se identifikuje da li bilo koje od drugih vozila u saobraćaju prati klijenta. Naravno, i klijent mora da bude instruisan kako treba ali i da primeni to na odgovarajući način za vreme trajanja istrage, jer je klijent deo tima u kom svi moraju da rade efikasno kako bi postigli rezultate. To je izuzetno važno jer ne smemo ni u jednom trenutku da damo do znanja tim licima da znamo šta rade, jer, ukoliko išta posumnjaju, povućiće se i primiriti i onda ništa nismo uradili. Privatni sektor pruža solidan broj metoda. 

Ipak, uvek prvo treba kontaktirati policiju jer policija ima više resursa, oni mogu da provere snimke sa kamera, da rade triangulaciju, da proveravaju podatke do kojih dođu, da ispituju optužene, da urade poligrafsko testiranje osumnjičenih, da analiziraju otiske prstiju, da proveravaju baze podataka i tako dalje. Da sumiramo, najbolje bi bilo da se prvo obratite policiji, pa onda vidite da li će to da pruži neke rezultate. Ukoliko se problem ne reši na taj način onda bi najbolje bilo angažovati detektivsku agenciju koja predstavlja alternativno rešenje koje može i koja veoma često postiže rezultate. Zakon o detektivskoj delatnosti pruža pravnu osnovu po kojoj detektivi mogu da deluju tako da je sve u skladu sa zakonom. 

Najbolje bi bilo da nikada u životu nemate ovakav problem, ali, bolje znati sve ovo za svaki slučaj jer je okruženje u kom živimo sve agresivnije i sve manje predvidljivo. Na ovim prostorima kriminal je oduvek bio organizovan, međutim, u poslednje vreme kriminal postao sve više nasumičan. Dovoljno je da budete u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. U takvom okruženju svako od nas treba da poseduje osnovnu bezbednosnu kulturu.