ČISTIJI IZVOR ŽIVOTA

Kako bi sačuvali i unapredili svoje zdravlje, pored hrane koju jedete neophodno je i da pazite na supstancu koju koristite najviše, a to je voda.

Čista i ispravna voda za piće je preduslov zdravlja.

Nažalost, u većim delovima Srbije, a naročito Vojvodine, voda je često neispravna za piće. Čak i ona iz gradskog vodovoda.

voda

U ovom tekstu ćemo videti koja su to najčešća zagađena koja se mogu naći u vodi i kako da ih na najefikasniji način uklonite.

Koja se zagađenja mogu naći u vodi?

Teški metali

Kada je reč o teškim metalima u vodi za piće, postoji zabrinutost zbog njihove toksičnosti po ljudsko zdravlje. Teški metali mogu dospevati u izvorišta prirodnim putem, ali i kao posledica ljudskih aktivnosti poput industrijskog zagađenja, poljoprivrede i otpadnih voda.

Najčešći teški metali koji se mogu naći u vodi za piće su:

  • Arsen

Ovo je izuzetno kancerogen teški metal, koji se najčešće nalazi u vodi u Banatu, a najpoznatiji slučaj je sa vodom u Zrenjaninu. Pored opasnosti od razvoja kancera zbog dugotrajne konzumacije ove vode može doći i do problema sa stomakom, vrtoglavice i kardiovaskularnih problema.

  • Olovo

Ovaj teški metal dospeva u vodu kroz starije vodovodne cevi i boje na bazi olova. Povećana izloženost olovu može dovesti do neuroloških problema, oštećenja bubrega, problema s reproduktivnim sistemom.

  • Bakar

Iako je bakar potreban u tragovima za ljudsko zdravlje, prekomerna izloženost može izazvati gastrointestinalne smetnje i oštećenje jetre.

  • Kadmijum

Kadmijum se može oslobađati iz industrijskih postrojenja, posebno iz baterija i metalurških procesa. Dugotrajna izloženost kadmijumu može uzrokovati oštećenje bubrega, kostiju i pluća.

  • Cink

Cink je takođe važan za normalno funkcionisanje organizma, ali prekomerna konzumacija može dovesti do probavnih problema i ometanja apsorpcije drugih nutrijenata.

Organske materije

Određene organske materije mogu prouzrokovati neprijatan ukus i miris vode, kao i povećanu mutnoću. Organske materije mogu reagovati s dezinfekcionim sredstvima koji se dodaju u gradske vodovodne sisteme, kao što je hlor. Zbog ovoga dolazi do formiranja jedinjenja kao što su trihalometani koji su kancerogeni. 

Mikroorganizmi

Mikroorganizmi u vodi za piće su sitni živi organizmi koji mogu biti prisutni u podzemnim vodama, bunarima, jezerima, rekama ili tretiranoj vodi u vodovodnom sistemu. Neki od najčešćih mikroorganizama koji se mogu naći u vodi za piće uključuju bakterije, viruse, protozoe i alge.

Pesticidi

Prekomerna upotreba pesticida i neadekvatno rukovanje može dovesti do kontaminacije površinskih i podzemnih voda koje se koriste za vodosnabdevanje, što može predstavljati ozbiljan problem za zdravlje ljudi i ekosistema.

Kamenac

Stvaranje kamenca u vodi je problem velikog broja domaćinstava.

Do taloženja kamenca, odnosno do povećane tvrdoće vode dolazi kada se rastvorljive soli i minerali u vodi talože i stvaraju tvrde naslage.

Ove naslage uglavnom sadrže kalcijum karbonat i magnezijum karbonat.

Problem sa kamencom je da dovodi do zapušenja cevi, oštećenje grejača bojlera i drugih uređaja koji koriste vodu. Takođe, smanjuje efikasnost deterdženata i isušuje kosu i kožu. 

Za smanjenje tvrdoće vode i uklanjanje kamenca neophodno je omekšavanje vode.

voda sipanje

Koji je najefikasniji način za prečišćavanje vode?

Kako bi uklonili sva navedena zagađenja koja se mogu naći u vodi najefikasniji način je ugradnja filtera za vodu.

Prečišćivači vode uklanjaju kontaminate, a zadržavaju optimalan balans minerala u vodi.

Najbolji filteri za vodu su oni koji rade na principu aktivnog uglja, reverzne osmoze i UV dezinfekcije.

Aktivni ugalj

Aktivni ugalj ima sposobnost adsorpcije odnosno vezivanja različitih nečistoća i kontaminanata na svojoj površini. To uključuje organske i neorganske materije, teške metale, hlor, pesticide, hemijske supstance i neprijatne mirise.

Reverzna osmoza

Reverzna osmoza (RO) je proces prečišćavanja vode koji se koristi za uklanjanje širokog spektra nečistoća, uključujući soli, mikroorganizme, teške metale, sporedne proizvode dezinfekcije i druge suspendovane i rastvorene materije. Ovaj proces koristi polupropusne membrane koje omogućavaju prolazak vode kroz njih, ali zadržavaju većinu nečistoća. RO je jedan od najnaprednijih i najefikasnijih metoda tretmana vode, posebno za proizvodnju visokokvalitetne pitke vode i obradu industrijskih i otpadnih voda.

U RO procesu, voda pod visokim pritiskom prolazi kroz membrane koje imaju sitne pore. Ove membrane dozvoljavaju prolazak samo molekulima vode, dok veće nečistoće poput soli, bakterija, virusa, organskih materija i drugih suspendovanih čestica ostaju zaustavljene. Kao rezultat, proizvodi se prečišćena voda i koncentrovana voda s nečistoćama, koje se potom odvajaju.

Nano filtracija

Tehnologija nano filtracije je tehnologija kojom se uklanjaju najsitnije čestice veličine i do 1 nanometra što je i 100 puta manje od veličina bakterije. Ovako prečišćena voda se često koristi u medicinske i laboratorijske svrhe.

Omekšavanje vode

Omekšavanje vode je proces uklanjanja jona kalcijuma (Ca2+) i magnezijuma (Mg2+), koji su odgovorni za tvrdoću vode. Tvrda voda sadrži visoke koncentracije ovih jona, što može uzrokovati probleme poput taloženja kamenca u cevima, grejnim uređajima, aparatu za kafu i slično, kao i smanjenje efikasnosti sapuna i deterdženata.

UV dezinfekcija

UV dezinfekcija vode je efikasna metoda koja koristi ultraljubičasto (UV) zračenje za uništavanje mikroorganizama prisutnih u vodi. UV dezinfekcija se koristi u tretmanu vode za piće, vode u bazenima, vode za proizvodnju hrane i pića, kao i u industrijskim procesima.

Kompanija Aquafilter u svojoj ponudi poseduje najmodernije filtere za vodu proizvedene u Evropskoj Uniji, kao i kompleksna rešenja za prečišćavanje vode kako za domaćinstva, tako i za industriju.