MASAŽNA TERAPIJA

Masaža raznih delova tela prija, ali ona sobom nosi i određene zdravstvene rizike. Desetominutna masaža glave može da pospeši regulaciju krvnog pritiska i stabilizuje srčani ritam.

Studija sa Univerziteta Britanska Kolumbija u Kanadi sugerisala je potencijalne prednosti koje masaža glave ima u odnosu na zdravlje srca. Ove prednosti uključuju smanjeni broj otkucaja srca, što je objavljeno u časopisu Journal of Alternative and Complementary Medicine.

masaža glave

Šta je masažna terapija?

Masaža je proces pritiska, trljanja i manipulacije kože, tetiva, ligamenata i mišića tela. Masažna terapija koristi ovaj proces kako bi se pomoglo u upravljanju zdravstvenim stanjima i poboljšalo fizičko i mentalno zdravlje.

Danas se masažna terapija smatra delom komplementarne i alternativne medicine i preporučuje se uporedo sa drugim tretmanima. Praktikuje se stotinama godina u raznim kulturama, uključujući Kinu, Indiju i Rim. U Grčkoj ju je Hipokrat definisao kao „umetnost trljanja“. Širom Evrope postala je popularna u doba renesanse, ali tek sredinom 19. veka masaža je postala poznata u SAD. Obnovljeno interesovanje za terapiju masažom pojavilo se 70-ih godina prošlog veka, posebno među sportistima.

Terapija masaže glave je potkategorija masažne terapije. Lako ju je primenjivati, jer osoba može da ostane obučena i jedino potrebno sredstvo je stolica. Da bi primenio terapiju masažom glave, terapeut započinje stiskanjem ramena i vrata pre nego što provuče prste po vlasištu. Ovo stimulira vlasište dopuštajući da krv dopre do masiranog područja. Da bi ga vratio u opušteno stanje, terapeut koristi svoj dlan i oponaša lagano klizanje po leđima i po stranama glave. Nakon glave, vrata i ramena, terapeut masira lice i uši. Ovo izaziva stanje opuštenosti masirane osobe, a terapeut obično onda zahteva od nje da ostane 10 minuta mirna nakon masaže kako bi se oporavila od nje.

Zdravstvene prednosti masaže glave

Studija je želela da ispita efekte terapije masažom glave na zdravlje kardiovaskularnog sistema. Odlučili su da istraže kako primena kineske masaže glave može uticati na aktivnosti srčanog autonomnog sistema, merenjem parametara varijabilnosti srčanog ritma.

Istraživači su okupili 10 učesnika (šest muškaraca i četiri žene) i sproveli studiju. Učesnici su bili podeljeni u dve grupe: kontrolna interventna grupa i interventna grupa. Potonji su primili terapiju masaže glave u sedećem položaju 10 minuta, dok je prva ostala samo da sedi zatvorenih očiju u istom vremenskom periodu. Istraživači su tokom čitave sesije prikupljali merenja varijabilnosti srčanog ritma.

Rezultati su bili obećavajući. Masaža glave smanjila je otkucaje srca učesnika više nego trostruko u poređenju s onima koji nisu prošli terapiju masažom. Studija je zaključila da masaža glave ima potencijalne koristi za srčani autonomni nervni sistem, što se očituje u povećanoj ukupnoj varijabilnosti i prelasku ka aktivnostima parasimpatičkog nervnog sistema. Ovi nalazi potvrdili su dugoročna verovanja povezana s terapijom masažom.

Rizici masažne terapije

Važno je napomenuti da masažna terapija takođe ima i svoje rizike. To uključuje pritisak na razna područja tela, a postoje i neki uslovi koji moraju biti uzeti u obzir pre nego što se osoba podvrgne ovom tretmanu.

Osoba se mora suzdržati od terapije masažom glave, pa i ostalih delova tela, ako ima poremećaj krvarenja, opekotine ili nezarasle rane, prelome kostiju, osteoporozu ili trombocitopeniju (smanjen broj krvnih pločica).

Najbolje je uvek se posavetovati sa maserom ili lekarom fizikalne medicine kako bi se osiguralo da osoba dobije sve zdravstvene prednosti masaže, a pritom minimizira rizike.