NAŠE OBRAĆENJE U HRISTU

Za nas koji Hrista poznajemo i koji se u Crkvi sjedinjujemo sa Njim, život je neprestani proces preobraženja u Njegovu svetlost i slavu.

Gospod Isus Hristos se i dalje preobražava, baš kao što je to učinio na planini Tavor, ali sada se On preobražava u nama, udovima Njegovog tela. Njegova moć preobraženja sada je podarena nama.

preobraženja

Njegova svetlost i slava mogu da zrače kroz čitav svet, dok se pridržavamo carskog sveštenstva koje nam je On dao krštenjem (Prva Petrova 2, 9), i postajemo sa Gospodom Isusom pomiritelji (Druga Korinćanima 5, 19), dozvoljavajući mu da ostvari svoje isceliteljsko, brižno, iskupljujuće delo u našem životu i u svetu. Jer znamo da je naš život u Hristu neprekidno posezanje i trud da postanemo sve više i više – svetlost od svetlosti.

Za nas koji Ga poznajemo i koji se u Crkvi, u svetoj tajni pričešća, sjedinjujemo sa Njim, život je neprestani proces preobraženja u Njegovu svetlost i slavu.

Ruski bogoslov Vladimir Loski je pisao: „Oganj milosti, koji Sveti Duh zapali u srcima hrišćana, čini da oni sijaju poput voštanica pred Sinom Božijim.

Hristos nije prestao da obasipa Svetitelje Njegovom svetlošću, čineći da njihova tela i lica svetle Njegovom slavom, kao što je to bilo sa Mojsijem na gori Sinajskoj, i sa Mojsijem i Ilijom na Preobraženje. Ima još mnogo primera za to.

Kada je Sveti apostol Pavle sreo Gospoda na putu za Damask, bio je iznenada okružen blistavom svetlošću sa neba.

Sveti Makarije Veliki je sijao u tami svoje kelije.

Dok je Sveti Sisoje ležao na samrti, lice mu je sijalo svetlošću koja se postepeno pojačavala sve dok nije poslednji put udahnuo, a onda je postala sjajna kao munja.

Dok je Sveti Arsenije bio na molitvi, čitavo njegovo telo sijalo je poput ognja. Tako je preobraženi Gospod i sada prisutan u Njegovim svetiteljima, čija sjajna lica i tela postaju produžetak Njegovog preobraženja.“