DATI BOGU ODGOVOR ZA SEBE

Na sve naše izgovore Bog će odgovoriti: ”Izvini, ali to je pogrešan odgovor. Ja sam te stvorio, spasao od smrti, prizvao te na službu i zapovedio ti da živiš život služenja i drugima, ne samo sebi”.

Na kraju vašeg života na zemlji naći ćete se licem u lice sa Bogom i On će oceniti koliko ste dobro služili drugim ljudima u životu. Sveto Pismo kaže: ”Dakle, svaki će od nas dati Bogu odgovor za sebe”. Zamislite dubinu tog događaja. Jednog će dana Bog uporediti koliko ste vremena i energije posvetili sebi u odnosu na to koliko ste vremena i energije investirali u službu drugim ljudima oko sebe.

pogrešan odgovor

U tom momentu će sva naša izvinjenja i izgovori za sebe-centričnost zvučati neuverljivo i vrlo površno: ”Ali, bila sam vrlo zauzeta…” ili: ”Jurio sam svoje važne životne ciljeve…” ili: ”Bio sam zauzet sticanjem novca za moju porodicu, zabavom ili zaradom novca za penziju…”.

Na sve naše izgovore Bog će odgovoriti: ”Izvini, ali to je pogrešan odgovor. Ja sam te stvorio, spasao od smrti, prizvao te na službu i zapovedio ti da živiš život služenja i drugima, ne samo sebi. Koji deo mojih naredbi nije bio jasan?”

Biblija uverava neverujuće: ”A jarost i gnev onima koji se uporno protive Istini, a pokoravaju nepravdi” (poslanica Rimljanima 2, 8)

Mi se osećamo potpuno živima tek kada služimo i pomažemo drugima. Gospod Isus je rekao: ”Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubiće ga, a ko izgubi život svoj mene radi i jevanđelja, onaj će ga sačuvati.” (Jevanđelje po Marku 8, 35)

Dakle, potrebno je otpustiti svoje sebecentrične ciljeve i posvetiti se onom što kaže Gospod. To ćemo isprva doživljavati kao gubljenje sebe, ali nakon toga ćemo zadobiti mnogo veće unutrašnje bogatstvo, jer će nam Gospod nadodati Sebe.

Ova Istina je toliko važna da je ponovljena čak pet puta u Jevanđeljima. Što god Hristos kaže samo jedan put, veoma je važno za nas, a ako to ponovi PET PUTA, onda je to od stvarno neverovatne važnosti za nas. Trebalo bi poslušati i ono što On kaže jedan put, a kamo li pet puta – ne znam kako vi mislite.

Da zaključimo: ako ne služite drugima, znajte da samo vegetirate i ne živite punim životom, jer nam je život dat radi služenja Bogu i drugima. Bog od vas hoće da naučite kako da nesebično volite druge ljude i služite im što god više možete.

Izvor: Svetatrojicaroterdam.com