CAR STIŽE MEĐU SVOJ NAROD

Pripravljanje puta pred dolazak Mesijin bilo je preko potrebno, pošto je judejski narod bio smetnuo s uma istiniti duh starozavetnih proroštava.

Episkop Ilarion Zeremski zapisao je 1903. esej o tome šta znači priprema puta pred Mesijin dolazak.nfl fan shop
cheap nfl jerseys
nfl gear
nfl football jerseys for sale
cheap nfl jerseys
cheap nfl football jerseys
kansas city chiefs
nfl stores
nfl jersey sales
womens nfl jerseys cheap
nfl shop official online store
official nfl football
cheap jerseys nfl
nfl superbowl
cheap nfl jersey
nfl superbowl
custom team jerseys
cheap nfl football jerseys
custom jerseys
las vegas raiders
nfl shop 49ers jersey
nfl jerseys
wholesale nfl jerseys
chiefs super bowl wins
New England Patriots
nfl pro shop
Dallas Cowboys
custom football jerseys
nfl jerseys cheap
nfl team shop
nfl shop com
nfl jersey shop
cheap nfl jerseys
san francisco 49ers
custom team jerseys
nfl jerseys for sale cheap
nfl raiders
dallas cowboys
nfl jerseys for sale
nfl bengals
cheapest nfl team

dolazak mesijin

Od Mesije prelazi sad Zaharija i obraća se na svoga davno željenoga i toplim molitvama isprošenoga sina, čije mu je rođenje i poslužilo kao povod da ispeva ovu pohvalnu pesmu.

Po otkrivenju koje je on dobio od anđela, Jovan će ići pred Gospodom u duhu i snazi Ilijinoj (Lk. I, 17), a on ga sad naziva prorokom Najvišega, upravo kazuje, da će se Jovan nazvati prorokom tj. biće takav, faktički, kao što su ga Judeji odista za takvoga i smatrali (Mat. XI, 9; XXI, 26).

Prorokom se naziva izvanredni poslanik Božji, koji dobiva u nadahnuću od Duha Svetoga neposredna otkrivenja od Boga, te ih saopštava drugima, kazuje na taj način volju Božju. Jovan je prorok Najvišega t.j. on je prorok Božji.

U starozavetnim spisima Mesija se obično slika kao moćan i pobedonosan car koji dolazi među svoj narod. Međutim, kod istočnih vladara bio je običaj, da kad putuju šalju napred časnike, da priprave puteve, kojima će oni proći, da spreme sve drugo što je potrebno u takvim prilikama.

Isto tako starozavetni proroci kazuju, da će se pred dolaskom Mesijinim pojaviti Njegov Preteča, kome će biti zadatak da pripravi put za Mesijin dolazak (Malah. III, 1; Is. XL, 3). Ta je proroštva primenio arhanđeo Gavril na Jordanu kad se javio Zahariji i to sad isto čini i Zaharija određujući tačnije, da je njegov zadatak u pogledu pripravljanja puta taj da razjasni narodu u čemu se sastoji slasenje koje donosi Mesija, da se ono naime sastoji u opraštanju greha.

I kada je došlo to vreme, pojavio se Jovan odista sa propovedi o tome pozivajući narod na kajanje i krštenje. Takvo pripravljanje puta pred dolazak Mesijin bilo je preko potrebno, pošto je judejski narod u ovo doba bio smetnuo s uma istiniti duh starozavetnih proroštava i njegove predstave o Mesiji i Njegovu carstvu bile su izgubile svoj pravi duhovno-moralni karakter, te su oni očekivali Mesiju kao moćnoga političkoga vladara, koji će imati da ih oslobodi od spoljašnjih neprijatelja.

Narodu je, dakle, trebalo predočiti lažnost takvih predstava o Mesiji, poučiti ga, da Njegovo carstvo nije „od ovoga sveta“, da je on duhovne prirode, te da se spasenje koje oni od njega očekuju ne sastoji u izbavljenju od spoljašnjih neprijatelja, već od unutrašnjih, od greha i robovanja đavolu. To je bio delokrug Jovana Preteče i Krstitelja i on ga je u tom smislu i duhu izvršio.