SLOMLJENOST ZA NAŠE DOBRO

Bog može da izvrši spasenje samo kroz slomljenost, tj. kroz smrt našeg greha u nama. Gospod nam nikada nije bliži nego kad smo slomljeni, jer on uzima slomljene komade našeg života i pretvara ih u bolje stvari.

Kao što se drvo hrani svojim odlomljenim granama, tako i Bog koristi našu slomljenost za naš razvoj.

slomljenost

Baš kao što Bog uzima razdrobljenu zemlju i proizvodi rod, isprekidane oblake i proizvodi kišu, samleveno zrnevlje, da bi se proizveo hleb, tako uzima i slomljene ljude, kao što beše apostol Petar, koji plakaše gorko, slomljen grehom, i čini ga svetim sasudom, upotrebljenim za Božju slavu.

Savršeno Božje delo uvek je izvršavano preko slomljenih i nesavršenih ljudi. Uzeo je plahovitog Petra, sumnjičavog Tomu, nemoralnu ženu na studencu u Samariji i pretvorio ih u sasude koji donose jevanđelje drugima.

Istinsko pokajanje sadrži srce koje je slomljeno grehom, potom postalo očišćeni sasud, koji je spreman da ga Bog upotrebi. Bog može da izvrši spasenje samo kroz slomljenost, tj. kroz smrt greha u sebi.

Ima velikih oluja u životu svakoga od nas. Kada priđemo Isusu sa skrušenim, pokajničkim duhom, On će nas svojom ljubavlju obnoviti.

Često su to popravljene pukotine u našem životu ranije slomljenosti koje postaju vrata kroz koja Božja ljubav može da dosegne do drugih slomljenih ljudi. Jer samo oni koji su iskusili slomljenost, mogu pomoći slomljenima.

Žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože (Ps. 50, 17).

Ponekad se to dešava jedino kad smo slomljeni, skršeni, čak, do tačke očajanja, da bismo priznali koliko smo ograničeni; kako potpuno zavisimo od Boga. Jer, ponekad, samo ako smo slomljeni, sebe smirujemo pred Bogom.

Gospod je blizu onih koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smjerna duha (Ps. 34, 18).

Gospod nam nikada nije bliži, nego kad smo slomljeni i skršeni. On uzima slomljene komade našeg života i pretvara ih u bolje stvari, svojim božanskim namerama.

Kao što reče jedan svetitelj: “Predajem Isusu slomljeno srce. On ga uzima i daje mi novi prekrasan život”.

Slomljeno, da bi bilo lepše, svetije, svetačko, smirenije, sa više razumevanja, osećajnije, otvorenije prema Božjoj blagodati.