To da zaposleni u Aziji izgledaju zauzeto je „verovatno pod uticajem“ načina na koji lideri mere produktivnost.

Zaposleni u Aziji provode najviše vremena praveći se da rade. Drugim rečima, fokusiraju se na to da izgledaju zauzeto više nego da stvarno rade i budu produktivni.

zaposleni u aziji

To je zaključak istraživanja, prema novoj globalnoj anketi Salesforce-a, podružnice Slack-a, i istraživačke firme Qualtrics, koja je izvukla podatke od više od 18.000 radnika, uključujući rukovodioce.

Glumljenje zauzetosti na poslu uključuje „provođenje mnogo vremena na sastancima na kojima ’timovi predstavljaju dostignuća’ umesto da donose odluke ili rešavaju probleme“, rekao je Derek Leni iz Slack-a.

Istraživanje je pokazalo da su zaposleni iz Indije (43%), Japana (37%) i Singapura (36%) prijavili da troše više svog vremena na to od globalnog proseka (32%).

Globalno rangiranje za procenat vremena koje zaposleni utroše na glumu:

Indija: 43%
Japan: 37%
Singapur: 36%
Francuska: 31%
Ujedinjeno Kraljevstvo: 30%
Australija: 29%
Nemačka: 29%
Sjedinjene Američke Države: 28%
Južna Koreja: 28%

Južna Koreja je, međutim, izjednačena na poslednjem mestu sa SAD – radnici iz obe zemlje su izjavili da provode samo 28% svog vremena kao da su zauzeti.

Japan (63%), Singapur (63%) i Indija (57%) su najniže rangirani po procentu vremena provedenog na „stvarnom poslu“, rekao je Slack.

Potrošen trud

Prema Dereku, fokus zaposlenih na to da izgledaju zauzeto je „verovatno pod uticajem“ načina na koji lideri mere produktivnost.

Lideri će najverovatnije proceniti produktivnost na osnovu vidljive aktivnosti umesto da se fokusiraju na postizanje rezultata.

Globalno gledano, pokazatelji vidljivosti i aktivnosti, kao što je broj sati provedenih na mreži ili broj poslatih e-poruka, rangirani su kao najbolji način na koji lideri (27%) mere produktivnost, navodi se u izveštaju.

Zaposleni mogu da osećaju da su pod pritiskom da rade duže, odmah odgovaraju na mejlove ili sede na svakom sastanku, dodaje se.

Na primer, 44% zaposlenih u Singapuru, najviše u svetu, kaže da je na njihovu produktivnost uticalo trošenje „previše vremena“ na sastanke i e-poštu.

Slack je otkrio da se 63% ispitanika u anketi trudi da svoj status održi aktivnim na mreži, čak i ako ne rade.

Globalni rang za procenat vremena provedenog na „pravom poslu“:

Južna Koreja: 72%
Australija: 71%
Nemačka: 71%
Sjedinjene Američke Države: 71%
Ujedinjeno Kraljevstvo: 70%
Francuska: 69%
Japan: 63%
Singapur: 63%
Indija: 57%

Uprkos pritisku da zaposleni duže rade i budu vidljiviji, u izveštaju je utvrđeno da većina radnika želi da se njihova produktivnost meri drugačije.

Umesto metrike aktivnosti, ispitani radnici žele da budu najviše ocenjeni kroz ključne indikatore učinka, razgovore sa njihovim rukovodiocima i „sate utrošene na određene vrste posla“.

„Postoji prilika za kompanije da istraže nove i različite načine rada, kao što je usvajanje asinhronih načina rada umesto sastanaka, kako bi se olakšala efikasnija saradnja na poslu“, rekao je Leni.

Zaposleni preferiraju asinhroni rad

Radnici su i dalje za asinhroni rad, koji je preovladavao tokom pandemije kada je zaživeo rad na daljinu. Asinhroni rad znači da se zadaci ne obavljaju u realnom vremenu i lično, piše CNBC Make It.

Izveštaj je naglasio da je više od polovine ispitanika reklo da je najbolji način za poslodavce da podrže produktivnost kroz fleksibilne rasporede, a 36% se odlučuje za fleksibilne lokacije.

Jedinstvene beneficije na radnom mestu i poboljšanja u kancelariji rangiraju se niže sa 32%.

Istraživanje je pokazalo da kada je u pitanju povratak u kancelariju, radnici smatraju da imaju „osećaj zajedništva“ i razmišljaju kao tim „produktivnije“ nego da se bave zadacima koji se mogu obaviti kod kuće.

Najnovije istraživanje Majkrosofta ponovilo je to mišljenje – 84% globalnih zaposlenih reklo je da bi bilo motivisano da ode u kancelariju ako bi mogli da se druže sa svojim kolegama.

„Fleksibilnost je mnogo više od lokacije, to je i kako i kada radimo. To znači…da se namerno odlučite koja su okruženja najbolja za određene zadatke“, navodi se u izveštaju.

Izvor: BIZLife