STUDIJA O UTICAJU NA ADOLESCENTE

Otkriveno je da tinejdžeri koji su počeli da puše imaju značajno manje sive materije u delu levog frontalnog režnja mozga.

Tinejdžeri koji podlegnu pritisku vršnjaka i počnu da puše verovatno to čine jer imaju manje sive moždane mase koji utiče na donošenje odluka i poštovanje pravila.

tinejdžeri puše

Mladi koji razviju naviku pušenja imaju tendenciju da dožive smanjenje sive moždane mase koja kontroliše upravljanje zadovoljstvom do kraja tinejdžerskih godina.

Bar tako proizilazi iz studije o uticaju pušenja na adolescente i mlade odrasle osobe u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj i Irskoj, koju su sproveli univerziteti Kembridž, Fudan i Vorvik, a rezultati su objavljeni u časopisu „Nature Communications“.

Nakon što su uporedili rezultate snimanja mozga učesnika koji su počeli da puše do 14. godine sa onima koji nisu, i ponovili proceduru za iste učesnike u dobi od 19 i 23 godine, otkrili su da su „u proseku tinejdžeri koji su počeli da puše od 14 godina imaju značajno manje sive materije u delu levog frontalnog režnja koji je povezan sa donošenjem odluka i kršenjem pravila“.

Siva materija, tkivo koje obrađuje informacije i sadrži sve neurone organa, doživljava svoj vrhunac pre adolescencije, iako se ukupan razvoj mozga nastavlja u odrasloj dobi.

Tim naučnika je takođe otkrio da su ljudi koji su počeli da puše sa 14 godina imali „gubitak sive materije u desnom prefrontalnom korteksu“, koji je takođe deo mozga povezan sa teškim pićem i upotrebom marihuane.

„Manje sive materije u ovom delu mozga može da ograniči kognitivne funkcije, što dovodi do niže samokontrole i sklonosti ka rizičnim ponašanjima, kao što je pušenje“, rekla je Barbara Sahakijan sa Odeljenja za psihijatriju Univerziteta u Kembridžu.

Izvor: Hina