EKONOMAJZER

Čudni razgovor dvojice direktora vodi se o tome kada će u firmu konačno stići ekonomajzer.

ekonomajzer

Direktor I: – Dakle, da li ćete nam poslati taj ekonomajzer u toku nedelje ili ne?

Direktor II: – Vrlo rado, ali imamo teškoća sa entalpijom stagnacije gasa pri njegovom adijabatičnom kočenju, razumete i sami. Pa i koalescencija u konvertoru sa bočnim izduvom pokazuje krapupizaciju putanje.

Direktor I: – Vi imate teškoća sa entalpijom, a ja sa ispunjenjem plana.

Direktor II: – Niste vi jedini. Mislite da nam se isplati proizvodnja tih ekonomajzera? Feroskopi za posmatranje kretanja magnetske hiresteze nam se kvare, narušavaju impedanciju rezonanse, a i koalescencija prouzrokuje reaktanciju indukcije helisina.

Direktor I: – Poslaćemo vam specijalistu za helisine ako taj ekonomajzer bude gotov za, recimo, dve nedelje. Slažete se?

Direktor II: – Vi sanjate, direktore. Sa helisinima ćemo sami izaći na kraj. Smanjićemo suprotno podudarni sistem, povećaćemo gradijent potencijala u samogušećem generatoru i frikcija elektrovalencionih veza će smanjiti gubitke histereze pri održavanju kumutatorskog skoka.

Direktor I: – Interesantno. A prošlog meseca ste poslali dva ekonomajzera zadruzi „Zaslužni službenici“.

Direktor II: – Kako vidim, dobro ste informisani. Ali, mogu vam u poverenju reći da su nam „Zaslužni službenici“ ustupili smaltu bez koje bi prestala da radi cela pulverizatorska linija.

Direktor I: – Smalta… smalta… Odmah, odmah. (Diže slušalicu.) Halo, „Centrokupka“? Molim direktora Bužka. Henjek? Ovde Zdjih. Slušaj, stari, znam da u magacinu imaš dosta smalte. Daš mi malo? Da, razumem. Rezervisana. Ali ćeš, ipak, dati? Hvala. To ti neću zaboraviti. Zdravo! (Spušta slušalicu.) Uff! Uspelo je. Dakle, od mene ćete dobiti pola tone smalte.

Direktor II: – Ne budite dete, direktore. Ovog meseca nemam teškoća sa smaltom. Mislite da ja ne poznajem Henjeka?

Direktor I: – Dakle, u čemu je stvar? Hoću da vam pošaljem specijalistu za helisine, dajem vam smaltu…

Direktor II: – A recite mi od koga dobijate hipoidalne premeštače za izentropske difuzore? Uostalom, to nije ni važno. Ako uzmete od nas, dostaviću vam ekonomajzer u toku nedelje.

Direktor I: – U toku nedelje? Slažem se! Uzimam te premeštače.

Direktor II: – Znači, dogovorili smo se. Za sedam dana imate ekonomajzer. (Pozdravlja se i izlazi.)

Direktor I: (Briše znoj sa čela i diže slušalicu.) – Alo, vi ste, inženjeru? Da, najzad sam uredio stvar. Samo mi recite šta je to ekonomajzer i kog nam je đavola potreban?