RADOST NOVOG ŽIVOTA

Rođenje Presvete Majke Božje ili praznik Male Gospojine obeležava se kod pravoslavaca svake godine 21. septembra.

Sveta Deva Marija rodi se od starih roditelja svojih, Joakima i Ane. Otac joj beše iz plemena Davidova, a mater od roda Aronova.

male gospojine

I tako ona beše po ocu od roda carska, a po majci od roda arhijerejska, i time već predobražavaše Onoga, koji će se iz nje roditi, kao Cara i Prvosveštenika.

Njeni roditelji behu već ostareli, a nemahu dece. I zato behu postidni pred ljudima i skrušeni pred Bogom. I u skrušenosti svojoj moljahu se Bogu s plačem, da obraduje starost njihovu darovanjem jednoga čeda, kao što je nekad obradovao starca Avraama i staricu Saru darovavši im sina Isaka.

I Bog svemogući i svevideći obradova ih radošću, koja je prevazilazila daleko sva njihova očekivanja i sve najlepše snove. Jer im darova ne samo kćerku no i Bogomajku; ozari ih ne samo radošću vremenom nego i večnom.

Dade im Bog samo jednu kćerku, koja im docnije rodi samo jednog unuka – ali kakvu kćerku i kakvog unuka! Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga Živoga, trapeza hleba nebesnoga, kivot svetinje Božije, drvo najslađega ploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote – to beše Bogom darovana kćerka Joakima i Ane.

Rođena u Nazaretu, a posle tri godine odvedena u hram jerusalimski, odakle se vratila opet u Nazaret, da uskoro čuje blagovest svetog arhangela Gavrila o rođenju Sina Božijeg, Spasitelja sveta, iz njenoga prečistoga i devičanskoga tela.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Tropar Rođenja Presvete Bogorodice:

Rođenje Tvoje, Bogorodice Devo, objavi radost svemu svetu, jer iz tebe zasija Sunce Pravde, Hristos Bog naš, i ukinuvši prokletstvo dade blagoslov, a uništivpi smrt, darova nam život večni.

Tropar pretprazništva Rođenja Presvete Bogorodice:

Danas se rađa, od loze Jesejeve i slabina Davidovih, Marija, Deva Božija; zato se čitav svet raduje i obnavlja. Raduju se zajedno nebo i zemlja, a narodi zemaljski pevaju joj radosnu pesmu hvale. Joakim je ushićen, Ana od radosti kliče: ona koja je rođena rađa Majku Boga Svedržitelja života.