POVIŠENE DNEVNE DOZE

Prosečna potrošnja antidepresiva u 18 evropskih zemalja iznosila je 30,5 definisanih dnevnih doza na 1.000 ljudi dnevno 2000. godine, a porasla je na 75,3 u 2020. godini.

Potrošnja antidepesiva u Evropi se udvosručila u poslednje dve decenije, pokazuju podaci Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

potrošnja antidepresiva

Takođe je uočen dramatičan porast anksioznosti i depresije tokom pandemije koronavirusa. Podaci OECD pokazuju potrošnju definisane dnevne doze antidepresiva koji se koriste u lečenju endogenih i egzogenih depresija.

Prosečna potrošnja antidepresiva u 18 evropskih zemalja iznosila je 30,5 definisanih dnevnih doza na 1.000 ljudi dnevno 2000. godine, a porasla je na 75,3 u 2020. godini.

Island, koji je bio druga najsrećnija zemlja na svetu u 2020. godini prema Svetskom izveštaju o sreći, ima najveću potrošnju antidepresiva u Evropi.

Švedska, koja je zauzela šesto mesto u „Izveštaju o sreći“, ima četvrtu najveću upotrebu antidepresiva sa 105 definisanih dnevnih doza.

Potrošnja antidepresiva smanjena je samo u Danskoj u prethodnih 10 godina i to za četiri odsto.

Gledajući promene u prethodnoj deceniji, Estonija je zabeležila najveći porast sa 133 odsto, dok je potrošnja porasla samo za dva posto u Francuskoj.

U 2020. godini, antidepresivi su činili četiri procenta farmaceutske prodaje u Portugaliji, u poređenju sa 2,7 odsto u Španiji, 2,2 u Austriji, 1,9 u Turskoj i 1,4 odsto u Nemačkoj.

U 2019. godini, među zemljama EU, Portugalija (12,2 posto) imala je najveći udeo stanovništva sa hroničnom depresijom, a slede Švedska (11,7), Nemačka i Hrvatska (obe po 11,6 odsto).

Udeo ljudi koji su prijavili hroničnu depresiju bio je najmanji u Rumuniji (1,0 odsto), Bugarskoj (2,7) i Malti (3,5 odsto).

Izvor: Klix