ČUDESNI IZRAILJAC

Mojsije je za svoj narod preneo od Boga dobijenih deset Njegovih zapovesti, kao i zakon po kojem treba da žive.

U vreme boravka izrailjskog naroda u Egiptu, došlo je do promene na prestolu. Novi faraon u potpunosti je promenio odnos prema Josifovoj sabraći.

mojsije

Egipćani su prisiljavali Izrailjce da rade najteže poslove oko izgradnje gradova, ali i pored takvih okolnosti izabrani narod se umnožavao i pretila je opasnost da ih bude više nego Egipćana.

To je uplašilo faraona, te on naredi da babice ubijaju svako muško dete koje se rodi među Izrailjcima. Mojsije je bio jedno od one dece koje je uz pomoć lukavstva sačuvano od smrti.

Dete je raslo i stasavalo u mladića koji se ubrzo oženi seforom, kćerkom Jotorovom, kod koga se sklonio nakon napuštanja Egipta. Jednom prilikom, dok je čuvao stado svog tasta, javio mu se anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine, koja je gorela a nije sagorevala. Mojsije videvši to reče: „Idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagoreva kupina.“

U tom trenutku javi mu se Gospod iz plamena rečima: „Mojsije, Mojsije!“ Na to Mojsije odgovori: „Evo me, Gospode!“ I posla Bog Mojsija zajedno sa Aronom, bratom njegovim, faraonu da bi izveli iz Egipta sinove izrailjeve. Ali faraon se tome žestoko usprotivi, na šta Mojsije i Aron po zapovesti Božijoj poraziše Egipćane strašnim čudima.

Videvši to, faraon odluči da oslobodi Izrailjce. Oni sa radošću krenuše u svoju zemlju, ali faraon se ubrzo predomisli i krenu u poteru za njima. Kada su stigli do obale Crvenog mora, Mojsije ču da ih sustiže egipatska vojska. Tada se Mojsiju javi Bog i zapovedi mu da podigne ruke prema moru. Mojsije to učini i odjednom svi ugledaše prolaz kroz more, te sav narod prođe bezbedno kroz njega.

Videvši to, egipatski faraon krenu istim putem, ali odjednom taj prolaz iščeznu, a sa njim i svi egipatski vojnici.

Još mnoga čudesa učini Mojsije za svoj narod. Preneo im je od Boga dobijenih deset Božijih zapovesti kao i zakon po kojem treba da žive. O svemu tome on je pisao u knjigama koje mi danas nazivamo Mojsijevo Petoknjižje.

Iz knjige: Žitija Svetih za decu