ULJE KANABISA 

Da li je kanabis lek ili mit? Upotreba medicinskog kanabisa za zdravlje je povezana sa značajnim poboljšanjem kod umora, anksioznosti, depresije i bola.

Nova studija u Asutraliji je otkrila da su australijski pacijenti koji su imali hronične zdravstvene probleme i koji su koristili medicinski kanabis – ulje kanabisa sa THC-om iskusili poboljšanja kvaliteta zdravlja, posebno kod umora, anksioznosti, depresije i bolova tokom tri meseca korišćenja kanabisa. Međutim, nije zabeleženo poboljšanje kvaliteta sna kod onih koji su imali nesanice. Predlažu se dalja istraživanja, posebno za tretman nesanice.

Upotreba medicinskog kanabisa za zdravlje - da li je kanabis lek

U svetu postoji veliki pritisak alternativnih grupa i proizvodjača kanabisa da se legalizuje ulje kanabisa i THC za medicinsku upotrebu. Ovo je jedna od studija koje se rade u svetu čiji je zaključak da je upotreba medicinskog kanabisa kod pacijenata sa hroničnim zdravstvenim problemima dovela do poboljšanja ukupnog kvaliteta života u vezi sa zdravljem i nivoom umora.

Terapija medicinskim kanabisom je takođe povezana sa poboljšanjem kod anksioznosti, depresije i bola – iako nisu prijavljene pozitivne promene u stanjima poremećaja sna.

To su sve rezultati prema studiji objavljenoj 6. septembra 2023. u časopisu otvorenog pristupa PLOS ONE od strane Margaret-Ann Tait sa Univerziteta u Sidneju, Australija, i kolega. Medjutim, ono što je sporno kod upotrebe kanabisa je što je ovu studiju finansirao proizvodjač kanabisa.

Istorijski kontekst i metodologija istraživanja

Od 2016. godine u Australiji, medicinski kanabis je odobren za izdavanje na recept pacijentima sa zdravstvenim stanjima koja ne reaguju na druge tretmane. Stoga su istraživači Tait i kolege anketirali grupu Australijanaca sa hroničnim zdravstvenim stanjima kojima je prepisan medicinski kanabis, to jest ulje kanabisa sa visokim sadržajem THC aktivne komponente, kako bi bolje razumeli sve promene u ishodima koje su prijavili pacijenti nakon lečenja kanabisom u ovoj populaciji.

Autori su koristili odgovore od 2327 australijskih pacijenata sa hroničnim zdravstvenim problemima kojima je prepisan medicinski kanabis (THC i CBD rastvoreni u ulju nosača triglicerida srednjeg lanca (MCT)) u periodu između novembra 2020. i decembra 2021. Pacijenti su anketirani o svom zdravstvenom stanju i oni su sami opisivali svoj kvalitet života, bol, san, anksioznost i depresija pre početka terapije kanabisom, pa zatim nakon dve nedelje lečenja, zatim jednom mesečno tokom tri meseca.

Demografija pacijenata i prijavljeni ishodi

U grupi ispitivanih 63% pacijenata su bile žene, prosečne starosti od 51 godine (raspon 18-97 godina). Najviše prijavljenih stanja koja su tretirana bili su hronični bol (69 procenata); nesanica (23 odsto); anksioznost (22 procenta); i anksioznost/depresija (11 procenata); polovina pacijenata je lečena od više od jednog stanja.

Pacijenti su prijavili značajna, klinički značajna poboljšanja u kvalitetu života u vezi sa zdravljem i merenju umora tokom tri ispitivana meseca. Pacijenti su takođe prijavili klinički značajno smanjenje bola i značajna poboljšanja za umereno-tešku anksioznost i depresiju. Međutim, iako je mnogim pacijentima propisan kanabis za nesanicu, nije bilo sveukupnih poboljšanja u poremećaju spavanja koje su prijavili pacijenti. Upotreba medicinskog kanabisa kod nesanice i poremećaja spavanja nije dala dobre rezultate. U tom domenu mnogo bolje i trajnije rezultate postiže tradicionalna medicina sa biljnim preparatima od biljaka koje imaju okazano sedativno delovanje.

Ograničenja i dalja istraživanja

Autori nisu merili neželjene efekte kao deo studije, iako se 30 pacijenata formalno povuklo iz studije zbog „neželjenih nuspojava“.

A neželjeni efekti upotrebe kanabisa i THC ulja znaju da budu užasni, od stupora, omamljenosti, dezorjentacije, mučnine, pospanosti, pa sve do fizičke i mentalne zavisnost od narkotika, jer ulje kanabisa je medicinski narkotik. Bez obzira na to, ovi rezultati sugerišu da bi medicinski kanabis mogao biti efikasan u upravljanju hroničnim stanjima koja se ranije nisu lečila. Autori takođe primećuju da će biti potrebno više istraživanja i razvoja proizvoda od ulja kanabisa koji se koriste u ovoj studiji kako bi se uspešno lečili pacijenti sa nesanicom i poremećajima sna.

Finansiranje: Univerzitet u Sidneju je dobio sredstva od Little Green Pharma Ltd. da podrži CR i MT da sprovedu ovu studiju. Finansijer nije igrao nikakvu ulogu u dizajnu studije; u prikupljanju, analizi i interpretaciji podataka; u pisanju izveštaja; ni u odluci da se članak dostavi za objavljivanje. Studiju su vodili nezavisni istraživači i svi autori su imali pun pristup svim podacima (uključujući statističke izveštaje i tabele) u studiji i preuzeli su odgovornost za integritet podataka i tačnost analize podataka.