NA VELIKOM RZAVU

Izvori kojih je puna Visočka banja stari su oko 80.000 godina, a organizovanje i korišćenje banjske vode za lečenje počinje 1936. godine.

Nekoliko je planina, banja i gradova u našoj zemlji koji su vrlo popularne turističke destinacije, ali one nisu jedine koje u Srbiji zavređuju pažnju i poverenje turista. Jedan od manje poznatih turističkih bisera je i Visočka banja u selu Visoka na Velikom Rzavu četrdesetak kilometara jugozapadno od Arilja.

visočka banja

Ova banja poznata je po tome što u njoj paralelno teku hladna voda reke i topli termalni izvori. A na nekim mestima se jasno vidi gde termalni izvori izbijaju iz stena. Voda izbija iz dubina na više mesta, u vidu mehurića, skoro pored samog korita, delom i u samom vodotoku. Stanovnici Visoke ali i obližnjih sela i gradova dolaze da se leče kupanjem u dva bazena koji se nalaze na obali reke.

Topla voda ističe iz jezera po principu spojenih sudova, jer pod sopstvenim pritiskom pronalazi otvore u stenama gde je najmanji otpor, a to je najniža tačka u kanjonu Velikog Rzava. Izbijajući na površinu, prethodno zagrejana voda u dubljim slojevima, meša se sa rečnom vodom i hladi se.

Izvori su stari oko 80.000 godina, a organizovanje i korišćenje banjske vode za lečenje počinje 1936. godine.

Postoje predanja kako je izvor otkriven. Naime, meštani su hteli da se otarase konja kome je bila povređena noga. Odveli su ga pored reke u kamenite sklopove i stene. Kada su se kasnije vratili umesto uginulog konja ima li su šta da vide. Konj je hodao obalom reke kao da mu se ništa nije ni dogodilo. Zagazivši u vodu meštani su uvideli da je voda topla.

A tu je i legenda koja kaže da su se na ovom toplom izvoru lečili kosovski junaci vraćajući se sa Kosovskog boja. Provlače se priče da su ovde ljudi dovoženi na kolima ili dovođeni na konjima, jer su zbog bolesti bili nepokretni. Posle dve nedelje odlazili bi peške kući.

Izvor: Blic