VJETRENI VOJVODA

vjetreni vojvoda

Niz bregove niz jaruge niz
Lica nam izborana
Tutnji drevni čankoliz
Krade bol iz naših rana

Uz moranje uz kajanje uz
Sramote tanku nit
Puzi stari ugursuz
Traži svojoj patnji štit

Kad ukrade i kad nađe
Taj velmoža u krpama
Klone smiren u beznađe
Sin tame u grob svih tama

Niz padine uz padine
Kroz ognjene uši stida
I Duh njegov pati gine
Bogove sa neba skida

Livadama vrzinama
Skita njuška reži rže
U žvalama i slinama
Hoće bešnje tešnje brže

A kad svede kad se smori
Kad oladi krepa crkne
Ostaće nam odgovori
Kome svane kome smrkne