PRAZNIK POKROVA

Majka Božja je u svojoj slavi i pokroviteljka i štićenica hrišćanstva. Ima i svoj praznik posvećen pojavnosti sa omoforom na rukama.

Od uvek je Crkva proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu roda hrišćanskog, koja svojim hodatajstvenim molitvama umilostivljava Boga prema nama grešnima.

pokroviteljka

Bezbroj puta pokazala se očigledno pomoć Presvete Bogorodice kako pojedincima tako i narodima, kako u miru tako i u ratu, kako u monaškim pustinjama tako i u mnogoljudnim gradovima.

Događaj koji Crkva spominje i praznuje dokazuje samo to postojano pokroviteljstvo Presvete Bogorodice nad rodom hrišćanskim.

U vreme cara Lava Mudrog (ili Filosofa) 1. oktobra 911. godine bilo je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Naroda je bila puna crkva. U pozadini crkve stajao je Sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem. U četvrti sat noći pojavi se Presveta Bogorodica iznad naroda sa rasprostrtim omoforom na rukama, kao da tom odećom pokrivaše narod. Beše obučena u zlatokrasnu porfiru i sva blistaše u neiskazanom sjaju, okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama.

Sveti Andrej videći to javljanje pokaza rukom Epifaniju blaženom, i upita ga: „Vidiš li, brate, Caricu i Gospođu nad svim, kako se moli za sav svet?“

Odgovori Epifanije: „Vidim, oče, i užasavam se.“

Zbog toga se ustanovi ovo praznovanje, da nas podseti kako na taj događaj tako i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice, kad god mi to pokroviteljstvo, taj pokrov njen molitveno ištemo u nevoljama.

Iz Ohridskog prologa Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića