Najjednostavniji odgovor na pitanje je: Da, nepravilan rad štitne žlezde može da izazove i poremećaj lipidnog statusa, svih parametara holesterola i triglicerida u organizmu.

Kada govorimo o štitastoj žlezdi organizmu koja je zadužena za normalno funkcionisanje organa u telu, a ako hormoni štitne žlezde nisu u graničnim vrednostima dolazi do poremećaja u radu brojnih organa. 

Česti su problemi sa: glukozom u krvi, holesterolom, trigliceridima, kardio-vaskularnim problemima, policističnim jajnicima, promenama u radu prostate, problema sa koncentracijom, fokusiranjem… i brojne druge probleme koji se razvijaju kao posledica ovih osnovnih.

Najvažnije je na vreme uočiti promene i redovno ih kontrolisati, a za to je neophodno kompletnu krvnu sliku uraditi makar jednom godišnje i da pri tome ona obuhvati i važne parametre kakvi su osnovni hormoni štitnjače na osnovu čega će se jasno videti zdravstveno stanje  i uspešno pratiti sve promene.

U kakvoj je vezi lipidni status i rad štitne žlezde?

Endokrina žlezda proizvodi hormone T3 i T4 koji na svoje načine regulišu brojne aktivnosti u organizmu, a između ostalog i brzinu metabolizma. To je osnovna veza između hormona i lipidnog statusa jer kada se metabolizam uspori holesterol se zadržava u krvi i pravi velike probleme.

Holesterol i trigliceridi su izuzetno važni za normalno funkcionisanje organizma i osnovna su energija ćelija, ali i učestvuju u njihovoj gradnji. Holesterol je osnov za sintezu vitamina D, ali i brojnih drugih elemenata za organizam.

U lipidni status ulaze provere:

  • Triglicerida,
  • LDL holesterola,
  • HDL holesterola,
  • Ukupan holesterol.

Pokazatelji jasno govore kakvo je zdravstveno stanje organizma, a povišene vrednosti u dužem periodu prave trajne posledice.

Naravno, poremećaj vrednosti holesterola ne mora biti uzrokovan štitnom žlezdom, ali ako su vrednosti iznad granica, onda će lekar naložiti i proveru hormona štitaste žlezde i obrnuto, ako su hormoni poremećeni mora se proveriti i lipidni status.

Nekontrolisan rast nivoa holesterola stvara posledice na krvnim sudovima, može da izazove poremećaj brojnih organa, a visoki trigliceridi dovode do nagomilavanja masnih naslaga na stomaku što je opet u direktnoj vezi sa usporenim metabolizmom.

Dakle, tiroidna žlezda može da bude okidač za porast nivoa lipidnog statusa, a onda ti parametri dalje uzrokuju druge zdravstvene probleme što i lečenje čini složenijim i dugotrajnijim.

Hormoni štitne žlezde su povoljna analiza, svakome dostupna

Laboratorije iz malog uzorka venske krvi daju precizne rezultate i jasno pokazuju zdravstveno stanje pacijenta, a da pri tome analize budu povoljne i svako ih može priuštiti.

Bilo da je lekar propisao ili analizu želite da uradite samostalno, kada se testiraju hormoni štitne žlezde cena je povoljna i osnovno testiranje obuhvata proveru dva hormona koja luči štitasta žlezda T3 i T4, ali i hormona koji reguliše rad žlezde, TSH.

Pored ovih analiza lekar može propisati i druga antitela i potpunije analize hormona, ali se ovakve provere rade samo nekoliko puta i najčešće na početku, prilikom postavljanja dijagnoze.

Čak i kada se uradi i provera lipidnog statusa i hormona štitne žlezde cena je i dalje nešto malo viša od osnovne krvne slike pa svako može da proveri svoje zdravstveno stanje makar jednom godišnje i prati situaciju.

Rezultati su gotovi vrlo brzo, odmah daju rezultate i granične vrednosti pa znate da li bi trebalo da se javite lekaru ili ne. Redovnom promenom ćete imati i pregled kada su se razlike počele javljati pa će lekari znati koliko dugo promene postoje.

Šta ako ste utvrdili poremećaj u nekom od parametara?

Bilo da su hormoni izvan graničnih vrednosti ili lipidni status, važno je što pre zakazati posetu endokrinologu i odatle započeti dalje lečenje.

Lekar će na osnovu ultra zvuka i pregleda utvrditi zdravlje štitaste žlezde, da li je ona uzrok nekih problema i šta je mogući uzrok porasta holesterola.

Drugi korak je provera opšteg zdravstvenog stanja i da li su u organizmu počele da se javljaju trajne posledice. Sigurno je da će lekar tražiti pregled kardiologa, interniste i propisati neke dodatne analize koje se opet mogu uraditi u lokalnoj laboratoriji.

Reč je o izuzetno pouzdanoj i preciznoj dijagnostici koja sa sigurnošću utvrđuje kretanje hormona štitne žlezde, njeno funkcionisanje i lipidni status u krvi. 

Redovnim kontrolama će se ranije uočiti promene i lakše sanirati promene, naročito ako je uzrok hormonski disbalans šitnjače jer neće imati vremena da značajno utiče na funkcionisanje drugih organa u telu.

U slučaju da ste osetili neke promene ili jednostavno želite da preventivno proverite zdravstveno stanje, obavezno uključite i šire parametre kakvi su glukoza, nivo holesterola, triglicerida i osnovni hormoni štitaste žlezde. To je dobar način da se i bez konsultacije sa lekarom otkriju odstupanja, a ako se jave, onda sa analizama treba potražiti pomoć lekara i započeti sa lečenjem.