POBOLJŠAVA KVALITET

Nedavna istraživanja pokazala su da beton može postati čvršći i trajniji uz pomoć neočekivanog materijala – kokosove ljuske.

Dodavanjem samo 5% kokosove ljuske u betonsku smešu, pritisna čvrstoća betona može se povećati za 4,1%, dok se savojna čvrstoća povećava za 3,4%. Zanimljivo je da je ukupna performansa ovako modifikovanog betona poboljšana za 6,1% u odnosu na tradicionalni beton.

kokosove ljuske

Ključ ovog otkrića leži u sposobnosti cementne paste da prodre u pore kokosove ljuske, stvarajući čvrstu vezu sa svim česticama betona. Ovaj proces omogućava da se ljuska čvrsto integriše sa ostalim komponentama betona.

Osim što poboljšava kvalitet građevinskog materijala, upotreba kokosove ljuske takođe pruža ekološku prednost. Umesto da se odbaci kao otpad, velike količine kokosove ljuske mogu se reciklirati i koristiti u građevinskoj industriji. Ovi podaci su objavljeni u prestižnom časopisu Materials.

Međutim, izazov održivog razvoja i dalje postoji. Iako je ideja o potpunom eliminisanju otpada privlačna, trenutno ne postoje efikasne metode za reciklažu biljnih ostataka. Upravo iz tog razloga, naučnici širom sveta tragaju za inovativnim načinima upotrebe ovih ostataka, posebno u građevinarstvu.

<p><p><p>Tim stručnjaka sa Tehničkog univerziteta u Rostovu na Donu (Don State Technical University) posebno se fokusirao na kokosovu ljusku, često zanemareni nusproizvod u procesu obrade kokosa. Otkrili su da, kada se koristi kao zamena za kameni agregat u betonu, kokosova ljuska može značajno poboljšati njegove karakteristike.

Međutim, istraživanje je takođe pokazalo da prekomerna upotreba kokosove ljuske može smanjiti čvrstoću betona. Naime, beton sa više od 30% ljuske postaje znatno slabiji, budući da ljuska nije tako trajna kao kameni agregat.

Za budućnost, istraživački tim, predvođen Sergejem Stelmakhom, planira da proširi svoje istraživanje na druge poljoprivredne nusproizvode, poput suncokretove ljuske ili čak meduza, sa ciljem stvaranja ekološki prihvatljivih građevinskih materijala.

Izvor: Gradjevinarstvo.rs