STAV STARCA PORFIRIJA

Nesebično darujmo svoju ljubav svima, ni najmanje ne gledajući na njihovo držanje prema nama…

Prepodobni Porfirije Kavsokalivit govorio je „darujmo svoju ljubav svima bez zasrške i sebičnosti“.

darujmo ljubav

Ljubav je iznad svega. Ono što treba da zaokuplja našu pažnju, deco moja, jeste ljubav prema drugom čoveku, jeste njegova duša. Šta god da činimo – molitva, savet, opomena – sve činimo sa ljubavlju. Bez ljubavi od molitve nema koristi, savet vređa, opomena škodi i upropašćuje drugog, koji oseća da li ga volimo ili ne volimo i reaguje na odgovarajući način. Ljubav, ljubav, ljubav! Ljubav prema bratu našem priprema nas da više zavolimo Hrista. Zar to nije divno?

Nesebično darujmo svoju ljubav svima, ni najmanje ne gledajući na njihovo držanje prema nama. Kad u nas uđe blagodat Božja, više se nećemo zanimati za to da li nas drugi vole ili ne vole, ili da li nam se obraćaju sa dobrotom ili bez nje. Osećaćemo potrebu da mi volimo sve. Egoizam ja kada hoćemo da nam se drugi obraćaju sa dobrotom. Neka nas ne žalosti suprotna pojava! Prepustimo drugima da nam se obraćaju onako kako sami osećaju. Nemojmo da prosjačimo ljubav.

Naše stremljenje neka bude da volimo druge i da se svom dušom molimo za njih. Ta ćemo zapaziti da nas svi vole iako mi sami ne pokazujemo težnju ka tome, iako, drugim rečima, uopšte ne prosjačimo da nam udele svoju ljubav. Drugi će nas voleti slobodno i iskreno, iz dubine svoga srca, a da ih mi na to ne prisiljavamo. Kada volimo bez težnje da nas vole, svi će se sabrati oko nas kao pčele. To važi za sve nas.

Ako ti brat tvoj dosađuje i zamara te, pomisli u sebi: sad me boli moje oko, moja ruka, moja noga; moram da je negujem svom svojom ljubavlju (sr. 1 Kor 12, 21). Ali nemojte da razmišljate niti o tome da ćemo biti nagrađeni za naša tobožnja dobra dela niti pak o tome da ćemo biti kažnjeni za zla koja smo učinili. Dolaziš do poznanja istine kada voliš ljubavlju Hristovom. Tada ne tražiš da te vole; to je zlo. Ti voliš, ti daješ svoju ljubav; to je ispravno. Od nas zavisi da li ćemo se spasti. Bog želi naše spasenje. Tako se kaže u Svetom Pismu: „…Hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine“ (1 Tim 2, 4).

Iz knjige „Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita“