OTADŽBINA

otadžbina

Otadžbino moja najbolja, najslađa
Poslednje uzdanje i uteho prava
Hoće da te zdrobe, da od tvojih mrava
Gozbu gadnu slave, da od tvojih svađa

Pesmu sebi stvore, što im pire sladi.
O skameni svađe, nek caruje volja
Otadžbino moja najslađa, najbolja
Da se mnogo radi i da se uradi.

Sve ćemo ti dati jer sve si nam dala:
Pesmu melodičnu, naš nam jezik dade
Dala si nam radost, patnje, nade, jade
Bolove i osmeh, tuga, ideala.

Od svoje si svile naša srca svila
Dala si nam sebe, te tajne motive
Što u dubinama naše duše žive.
Otadžbino majko, otadžbino mila.