VRATI SE: JER U POVRATKU SE POSTOJI

vrati se

Lako, a opako,
desi se sve ono što nećemo.

Jetko i jasno,
zagledan sam
u zaglavljenost samu,
u zabunu između tebe i mene.

Pratim najdublju tišinu
po kojoj hodaš.

Pratim neuhvatljivu
i trajnu privremenost.

Redovno merim
trajanje događaja
nakon što su se desili.

Napipavam tačku
u kojoj se pomeraju stvari.

Neprepričljivosti moja,
neoprezna,
pitaću te, gde sam,
i gde sam bio.

Jer, učinio sam sve
da razotkrijem ništa,
a ništa je skrivalo
mene od mene.