SUPLEMENTACIJA ELIKSIROM ŽIVOTA

Taurin je poluesencijalna aminokiselina koja nudi širok spektar zdravstvenih benefita, što uključuje i povećanje dugovečnosti.

Taurin je jedna od najzastupljenijih aminokiselina koje se nalaze kod ljudi. Ljudsko telo prirodno proizvodi taurin u jetri, a u velikim količinama ga ima i u namirnicama bogatim proteinima, poput ribe i mesa.

taurin

Zbog svoje dostupnosti, taurin se smatra samo uslovno esencijalnim, a njegov nedostatak je generalno retkost.

Međutim, istraživanja pokazuju da se koncentracije taurina u krvi prirodno smanjuju s godinama. Ovo je problematično u smislu zdravlja, jer je nizak nivo taurina povezan sa nekoliko stanja vezanih za starenje, kao što su degradacija mrežnjače, hipertenzija i smanjene imunološke funkcije.

U jednoj novoj studiji, istraživači su osvetlili ulogu taurina u starenju. Oni su takođe istražili potencijalne prednosti suplementacije taurina i kako to može uticati na zdravstveni i životni vek.

Starenje je povezano sa različitim promenama koje utiču ne samo na izgled osobe, već i na funkcionisanje njenih organa. Oštećenje, disfunkcija i pad su uobičajene teme starenja i često su praćene promenama u koncentracijama određenih metabolita. Metaboliti se odnose na molekule koji se proizvode kada telo razgrađuje hranu, lekove, hemikalije ili sopstveno tkivo.

Sumnja se da neki metaboliti doprinose procesu starenja. Iako je još uvek slabo shvaćeno kako ili koji molekuli su tu uključeni, istraživači veruju da ako se ovi molekuli identifikuju i vrate na njihove normalne nivoe, oni bi potencijalno mogli da poremete i preokrenu proces starenja. Jedan takav molekul za koji se sumnja da ima efekte protiv starenja je amino kiselina taurin.

Da bi istražili da li smanjenje nivoa taurina u krvi, uočeno kod miševa, majmuna i ljudi, doprinosi starenju, istraživači su posmatrali grupu sredovečnih mužjaka i ženki miševa koji su oralno hranjeni taurinom do kraja svog života. Oni su izvestili da su miševi oba pola koji su primali taurin živeli duže od miševa koji nisu.

Istraživači su objavili da su miševi tretirani taurinom uživali u poboljšanju funkcionisanja kostiju, mišića, pankreasa, mozga, creva i imunog sistema, što ukazuje da suplementacija taurina može pomoći u održavanju optimalnog opšteg zdravlja i dobrobiti. Istraživači su ponovili eksperiment na majmunima i primetili slične rezultate.

Sweden bitter - originalni Šveden biter

Prednosti suplementacije taurina

Studije su pokazale da dobijanje dobre količine taurina iz izvora ishrane ili suplemenata može pomoći u održavanju zdravih telesnih funkcija. Najčešća doza taurina je 500 do 3.000 miligrama (mg) dnevno, ali se uzimanje do 6.000 mg dnevno i dalje smatra bezbednim, kao što je navedeno u izveštaju Evropske agencije za bezbednost hrane iz 2012.

Zdravstvene prednosti koje nudi taurin su:

  • Štiti od kardiovaskularnih bolesti

Prema pregledu objavljenom u časopisu Amino Acids, studije na životinjama su pokazale da suplementacija taurina može zaustaviti razvoj i napredovanje ateroskleroze – zadebljanja i stvrdnjavanja arterija zbog nakupljanja plaka koje može izazvati srčani udar, moždani udar ili aneurizmu.

  • Štiti od starenja mozga

Prema studiji na životinjama, hronična suplementacija taurina može poboljšati opadanje sticanja i zadržavanja prostorne memorije povezano sa starenjem. Istraživači su ovaj zaštitni efekat pripisali specifičnim promenama koje izaziva taurin u mozgu, kao što je povećanje nivoa određenih neurotransmitera, koji se suprotstavljaju onima koje izaziva starenje.

  • Štiti od bolesti mrežnjače

Taurin je najzastupljenija aminokiselina u mrežnjači, tankom sloju tkiva koji oblaže zadnji deo oka. Smanjenje taurina, koje dolazi s godinama, povezano je sa razvojem bolesti mrežnjače, kao što su glaukom i dijabetička retinopatija.

Prema studiji objavljenoj u časopisu „Progress in Retinal and Eye Research“, taurin može pomoći u prevenciji očnih bolesti, jer njegova antioksidativna svojstva mogu zaštititi ćelije retine od oksidativnog stresa, koji igra ključnu ulogu u razvoju i napredovanju bolesti retine.

  • Poboljšava markere dijabetesa

Jedna studija na životinjama istraživala je efekte taurina na metabolizam glukoze i masti kod dijabetičkih pacova. Pacovi koji su 12 nedelja hranjeni ishranom sa dodatkom taurina pokazali su poboljšanja u poređenju sa pacovima koji su primali placebo.

Ta poboljšanja ticala su se insulinske rezistencije, nivoa holesterola i šećera u krvi.