JEDNOSTAVNA, A ČUDESNA BILJKA

Daucus carota, poznata kao divlja mrkva ili čipka kraljice Ane, jeste divlji cvet koji raste tokom leta, a koji se dugo upotrebljava kao lek.

Divlja mrkva pripada istoj porodici kao i obična baštenska šargarepa, a njen koren čak i miriše na šargarepu. Međutim, kada protrljate listove divlje mrkve među prstima, ova biljka iznenađujuće mirišu na peršun.

divlja mrkva

Divlja mrkva je svestrana biljka i vekovima su ga prirodni iscelitelji koristili kao prirodni lek za razne bolesti, kao što su poremećaji varenja, problemi sa bubrezima i bešikom i edem. Međutim, nedavne studije su otkrile još ubedljiviju ulogu divlje mrkve u modernoj medicini.

Prema dva odvojena izveštaja, divlja mrkva se može koristiti za lečenje još većeg zdravstvenog problema – karcinoma, i to raka kože i raka grlića materice.

Činjenice o divljoj mrkvi

Divlja mrkva je dobro poznata po svojim belim cvetovima nalik čipki, koji formiraju ravne kišobrane dok su mladi. Pričvršćeni su za zelene, dlakave stabljike i savijaju se u sebi pa formiraju oblik ptičjeg gnezda dok stare.

Ako potražite divlju mrkvu u divljini pazite da je ne pomešate sa biljkama sličnog izgleda koje su zapravo otrovne, kao što je kukuta, koja može da izazove bol, povraćanje i peckanje u ustima i grlu kada se pojede.

Sweden bitter - originalni Šveden biter

Lako možete razlikovati kukutu od divlje mrkve tako što ćete ih pomirisati i pogledati u njihove stabljike koje nisu iste.

Jedinjenja divlje mrkve mogu ubiti ćelije raka

Studije o kulturi ćelija i životinjama otkrile su da ulje ekstrahovano iz divlje mrkve ima moćna svojstva protiv raka. Da bi istražili da li ulje može da zaštiti od raka kože, tim istraživača iz Libana, Velike Britanije i Nemačke testirao je različite uljne frakcije na netumorogenim i tumorogenim ćelijama raka kože čoveka (keratinocitima). Razdvajanje ulja na frakcije omogućilo im je da izoluju jedinjenja sa najvećom aktivnošću protiv ćelija raka.

Istraživači su otkrili glavno jedinjenje protiv raka u jednoj od frakcija ulja, koje su kasnije identifikovali kao 2-himahalen-6-ol. Uljna frakcija koja sadrži ovaj seskviterpen izazvala je zaustavljanje ćelijskog ciklusa i u benignim i malignim ćelijama koje formiraju tumor, što je rezultiralo smanjenjem populacije živih ćelija. Frakcija ulja je takođe pojačala ekspresiju proteina uključenog u programiranu ćelijsku smrt (apoptozu). Ovo sugeriše da 2-himahalen-6-ol (i verovatno druga jedinjenja) u divljoj mrkvi deluje tako što izaziva smrt ćelija raka.

čipka kraljice ane

Da bi saznali da li frakcija ulja koja sadrži 2-himahalen-6-ol takođe može da inhibira rast tumora, istraživači su ubrizgali frakciju ulja miševima sa hemijski izazvanim karcinomom kože. Tretman frakcijom ulja značajno je smanjio rast, broj i veličinu kožnih papiloma (benignih tumora) kod miševa, što sugeriše da 2-himahalen-6-ol kod divlje mrkve takođe ima antitumorske aktivnosti koje mogu da zaštite od karcinoma kože.

Osim kod karcinoma kože, divlja mrkva je pokazala antikancerogene aktivnosti i protiv ćelija raka grlića materice. U jednoj studiji, istraživači su izolovali fitohemikalije iz divlje mrkve i testirali ih na HeLa ćelijskim linijama, koje su izvedene iz ćelija raka grlića materice. Njihov cilj je bio da istraže da li će antiproliferativna i proapoptotička svojstva aktivnih komponenti biljke delovati i protiv kancera grlića materice.

Istraživači su izvestili da su bioaktivna jedinjenja u divljoj mrkvi uspela da zaustave proliferaciju HeLa ćelija. Tretman ovim jedinjenjima je takođe rezultirao povećanim oslobađanjem laktat dehidrogenaze i reaktivnih vrsta kiseonika, što ukazuje da su ćelije pretrpele oštećenje i da su u procesu apoptoze.

Istraživači su takođe pronašli dokaze o skupljanju ćelija, kondenzaciji hromatina i nuklearnoj fragmentaciji, što su sve obeležja apoptoze, a što dalje dokazuje da je divlja mrkva bogata jedinjenjima koja mogu inhibirati rast raka i ubiti maligne ćelije.