NEOČEKIVANO DEJSTVO

Hlor dioksid (ClO2) veoma je efikasan u uništavanju bolničke superbakterije, a verovatno i mnogih drugih sličnih bakterija.

Objavljena studija naglašava efikasnost koju ima hlor dioksid u iskorenjivanju bakterije Staphilococcus aureus otporne na meticilin, uobičajene bolničke „superbakterije“.

hlor dioksid

Džordž Georgiju, istraživač iz jednog medicinskog centra na Kipru, krenuo je da utvrdi nove metode borbe protiv stafilokoke, koja po bolnicama ubije najmanje 50.000 ljudi svake godine samo u SAD i Evropi.

Više od 10 procenata svih infekcija Staphilococcus aureus u krvotoku je uzrokovano ovom superbakterijom, otkrio je Georgiju, dok nekoliko zemalja vidi da je blizu 50 procenata uzrokovano bolničkom bakterijom, a sojevi stafilokoka otporni na antibiotike samo nastavljaju da rastu zajedno sa prekomernom upotrebom antibiotika.

Postaje sve teže lečiti infekcije standardnim antibioticima upravo zato što su superbakterije u porastu. Dobra vest je da je hlor dioksid (ClO2), prirodni dodatak ishrani, veoma efikasan u uništavanju bolničke superbakterije, a verovatno i mnogih drugih sličnih bakterija.

Neko vreme, hlor dioksid se pogrešno nazivao „izbeljivačem“, da bi kasnije bio nazvan „dezinfekcionim sredstvom“. Ispostavilo se da je kao dodatak ishrani hlor dioksid baktericidan, virucidan, sporicidan, cisticidan, algicidan i fungicidan – a najbolja stvar je to što je hlor dioksid bezbedan i efikasan.

„Prijavljeno je da hlor dioksid, jak oksidant, može inhibirati ili uništiti mikroorganizme u koncentracijama u rasponu od 1 do 100 ppm koji su proizveli moćnu antivirusnu aktivnost, inaktivirajući 99,9% virusa uz tretman senzibilizacije od 15 sekundi”, objašnjava Georgiju svoj rad.

Sweden bitter - originalni Šveden biter

Štaviše, ClO2 može brzo da ukloni biofilmove, jer je veoma rastvorljiv u vodi i za razliku od ozona, ne reaguje sa ekstracelularnim polisaharidima biofilma. Na ovaj način hlor dioksid može brzo da prodre u biofilm kako bi dosegao i ubio mikrobe koji žive u filmu.

U svim eksperimentima, rastvor ClO2 u svim koncentracijama je efikasno inhibirao rast bolničkih superbakterija za 99,99 procenata.

U ovim in vitro eksperimentima, efikasnost hlor dioksida protiv superbakterija je dosledno pokazana, sa inhibicijom rasta od 99,99-100% čak i u najmanjim koncentracijama od 0,5 ppm.

Ovo je neverovatan rezultat s obzirom na svestranost i nepredvidljivost bolničkih superbakterija, koje imaju sklonost da mutiraju svoj put da ga ne uništi tradicionalna terapija.

S obzirom na dokazanu bezbednost hlor dioksida u eksperimentima na životinjama i ljudima do sada, postoji hitna potreba za visokokvalitetnim kliničkim ispitivanjima kako bi se utvrdila efikasnost hlor dioksida kod osoba koje su zaražene bolničkim bakterijama.