CITATI IZ NOVOG ZAVETA

Pojam svetlosti ima važnu ulogu u hrišćanstvu od samog početka. Hristos je svetlost sveta i On šalje svoje učenike da i oni budu svetlost tom svetu.

Evo nekih citata iz Novog zaveta o Isusu da je svetlost sveta:

svetlost sveta

Jevanđelje po Jovanu 1, 4-9: „U Njemu beše život i život beše svetlost ljudima. I svetlost svetli u tami i tama je ne obuze. Bi čovek, poslan od Boga, po imenu Jovan. Ovaj dođe za svedočanstvo, da svedoči o svetlosti, da svi veruju kroz njega. On ne beše svetlost, nego da svedoči o svetlosti. Beše svetlost istinita koja obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.“

Jevanđelje po Jovanu 8, 12: „Isus im opet reče govoreći: Ja sam svetlost svetu; ko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života.“

Jevanđelje po Jovanu 12, 35: „A Isus im reče. Još je malo vremena svetlost sa vama; idite dok svetlost imate, da vas tama ne obuzme; a ko ide po tami, ne zna kud ide.“

Ovi odlomci, uzeti zajedno, rešavaju veliku enigmu. Prošlo je vreme kada je sve bilo tajna: iza astronomije beše tajna; iza fizike – tajna; iza hemije – opet tajna; iza svega – tajna. Ali sada znamo ime tajne: Isus Hristos! U Njemu i kroz Njega sve su stvari postale. U Njemu i kroz Njega sve stvari se spajaju i sjedinjuju. U Njemu se otkriva sva istina. U Njemu tama odstupa. Jer On je svetlost sveta!

U našem krštenju svetlost smenjuje tamu. Tokom krštenja kum se okreće ka zapadu, mestu zalaska sunca. Zapad simbolizuje tamu, a ona je simbol zla, smrti i đavola. Okrećući se zapadu, kum se tri puta odriče gospodara tame i njegovih zlodela. Zatim se kum okreće na drugu stranu. Okrenuvši se licem ka istoku gde sunce izlazi, sveštenik pita kuma, pošto se već odrekao tame, da li se sjedinjuje sa Hristom, svetlošću sveta. Kum daje potvrdan odgovor. Odrekavši se tame okretanjem od zapada ka istoku, „onaj koji se odriče đavola“, kaže Sveti Amvrosije, „okreće se Hristu i gleda ga licem u lice.“ Molitve krštenja pozivaju Boga da onog ko se krštava učini „detetom svetlosti.“

Pouka iz Jevanđelja koja se čita na krštenju nalaže novokrštenoj osobi da ispunjava Veliku dužnost: „Idite, dakle, i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio i, evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. Amin“ (Jevanđelje po Mateju 28, 19-20).