OBEZBEĐIVANJE RADNE DOZVOLE

Kako zaposliti stranca – pitanje je koje poslodavci sebi sve češće postavljaju.

Svetska tržišta su doživela ozbiljne promene usled pandemije korona virusa i ratnih dešavanja između Rusije i Ukrajine, kao i na Bliskom istoku, što je dovelo do inflacije i drugih ekonomskih izazova, a to je uticalo i na našu zemlju.

zaposliti stranca

Broj ljudi iz Rusije, Ukrajine, ali i iz Azije i Južne Amerike koji se doseljavaju u Srbiju raste, što postavlja pitanje njihovog zapošljavanja zbog smanjene dostupnosti domaće radne snage.

Kako zaposliti stranca, pitanje je koje poslodavci sebi sve češće postavljaju. Na ovo i druga pitanja koja se odnose na zapošljavanje stranca odgovara advokat Novi Sad.

  • Koji su uslovi da bi stranac mogao da radi u Srbiji?

Da bi lica koja nisu državljani Republike Srbije mogli da rade na njenoj terotoriji, neophodno je da imaju odobrenje za privremeni boravak i radnu dozvolu.

Radna dozvola za strance je osnovni dokument koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu kog se stranac može legalno zaposliti u Srbiji, a koja se dobija nakon odobrenja za privremeni boravak, ukoliko su ispunjeni i drugi uslovi.

  • Koje sve vrste radnih dozvola postoje?

Postoji više vrsta radnih dozvola, ali one one koje se najčešće izdaju su radna dozvola za zapošljavanje i radna dozvola za samozapošljavanje.

Radna dozvola za zapošljavanje neophodna je strancu koji će biti zaposleni kod poslodavca registrovanog na teritoriji Srbije. Izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, za šta je potrebno pribaviti izveštaj i ispuniti potrebne uslove.

Stranci koji žele da se bave poslovanjem u Srbiji kao preduzetnici ili osnivači društava sa ograničenom odgovornošću moraju posedovati radnu dozvolu za samozapošljavanje. Ovaj tip dozvole je veoma uobičajen jer mnogi stranci koji planiraju da se trajno nastane u Srbiji često biraju da registruju svoju delatnost kao preduzetničku.

  • Kako izgleda postupak?

Preduslov da bi se uopšte započela procedura zapošljavanja stranca je da poslodavac svojim opštim aktom utvrdi potrebu da radno angažuje stranca sa određenim znanjima i veštinama.

Ukoliko stranac dolazi iz zemalja koje nisu članice EU, a koji imaju olakšan postupak dobijanja radne dozvole i mogu ostati bez vize 90 dana u kontinuitetu, pre odnosno koje regulisanja privremenog boravka i radne dozvole u Republici Srbiji biti potrebna tzv. „D viza“ – viza za duži boravak, a na osnovu pozivnog pisma poslodavca.

Potom sledi test tržišta rada pred Nacionalnom službom za zapošljavanje na osnovu prijave potrebe za zapošljavanjem stranca. Cilj je da se u okviru testa tržišta rada utvrdi da li postoje državljani Republike Srbije ili drugi stranci koji već zakonito borave u Republici Srbiji, a koji su pogodni za obavljanje poslova radnog mesta gde poslodavac namerava da angažuje stranca.Na ovaj izveštaj se čeka 10 radnih dana.

Nakon proteka tog roka, nadležnoj policijskoj stanici prema mestu boravišta stranca, podnosi se zahtev za odobrenje privremenog boravka stranca po osnovu zapošljavanja i na koncu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje se podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole.

Sam postupak, od momenta podnošenja zahteva za ispitivanje tržišta rada do izdavanje radne dozvole bi trebao da traje oko 2 meseca.

Zbog složenosti ishodovanja izveštaja o testu tržišta rada, zahtev za radnu dozvolu, u ime poslodavca, najčešće podnose advokati za imigraciono pravo.

  • Koliko važi radna dozvola?

Radna dozvola se izdaje na period koji ne može biti duži od perioda na koji je odobren privremeni boravak, ali se svakako po proteku tog roka može produžiti.

  • Šta je beli karton?

Beli karton je potvrda o prijavi boravišta stranca.

  • Koje su prednosti zapošljavanja stranaca?

To su pre svega kulturno i profesionalno obogaćivanje srpskog tržišta rada, jer se razmenom iskustava podstiču inovacije i otvoraju novi putevi ekonomskog razvoja.