OPASNOSTI U NAMIRNICAMA

Aditivi u hrani nisu nešto što se preporučuje u namirnicama, ali da li ste znali da pojedini od onih zabranjenih u Evropi još uvek se tolerišu u SAD.

Amerikanci sa zdravstvenim problemima poput netolerancije na gluten često primećuju da njihovi simptomi nestaju kada posete Evropu. Razlog je taj što se u njihovim zalihama namirnica nalaze toksični aditivi u hrani zabranjeni u drugim zemljama.

aditivi u hrani

Jedan takav aditiv je 1) titanijum dioksid, sredstvo za izbeljivanje koje se često dodaje američkom brašnu, hlebu, slatkišima, makaronima i siru u kutijama, supi u konzervi i upakovanim pekarskim proizvodima.

U maju 2021. Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) utvrdila je da bi titanijum dioksid mogao biti genotoksičan, što znači da ima potencijal da ošteti DNK ili hromozome.

Titanijum dioksid se takođe razlaže u nanočestice koje mogu izazvati upalu, oštećenje pluća, fibrozu i tumore pluća kod glodara i „verovatno je kancerogen za ljude“, prema Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka (IARC).

2) Butilovani hidroksianizol (BHA) i butilovani hidroksitoluen (BHT) su dva druga aditiva koja se nalaze u američkoj, ali ne i u evropskoj hrani. Ova dva hemijska konzervansa, koja sprečavaju oksidaciju ulja, izazivaju imunološke efekte i potencijalno su kancerogena.

3) sintetičke boje za hranu. Dok se čini da većina drugih zemalja koristi prirodne boje za hranu, SAD dozvoljavaju boje za hranu na bazi nafte u hrani, kao što su žuta br. 5 i crvena br. 40, koje su povezane sa hiperaktivnošću i problemima u ponašanju kod dece.

4) Bromovano biljno ulje (BVO) se koristi u američkim pićima kao emulgator, iako je uspešno uklonjeno iz Coca-Cole 2012. godine nakon masovne kampanje peticije koja je prikupila više od 200.000 potpisa.

BVO je zabranjen u Evropi, ali američka Uprava za hranu i lekove (FDA) misli da je sasvim u redu za Amerikance, iako se pokazalo da BVO izaziva neurološke bolesti i reproduktivnu štetu.

Sweden bitter - originalni Šveden biter

Mnoga američka brašna, hlebovi i drugi pekarski proizvodi su prožeti 5) azodikarbonamidom (ADA), sredstvom za izbeljivanje za koje su studije na životinjama pokazale da je organski i ćelijski toksin, a koji takođe može izazvati respiratorne komplikacije kod ljudi.

Evropska unija zabranjuje ADA kao aditiv u hrani, ali u SAD se koristi uprkos tome što izaziva „značajne promene u ponašanju“ kod pacova koji su hranjeni hranom koja ga sadrži.

6) Kalijum bromat je još jedan dodatak brašnu, hlebu i pekarskim proizvodima koji sadrži male količine bromata, poznatog kancerogena koji je zabranjen u svim evropskim zemljama. Kalifornija je zabranila kalijum bromat u oktobru, iako ta zabrana neće stupiti na snagu do 2027. godine.

Studije na životinjama pokazuju da kalijum bromat izaziva nastanak tumora, dok druge studije pokazuju da su karcinomi štitne žlezde, bubrega i drugih organa takođe vezani za konzumaciju ovog toksina.

„Uprkos značajnim dokazima o štetnim efektima kalijum bromata na zdravlje, prehrambena industrija je dugo tvrdila da to nije zabrinjavajuće u pečenim proizvodima“, komentariše Radna grupa za životnu sredinu (EVG).

Konačno, 7) rekombinantni goveđi hormon rasta (rBGH) je još jedan aditiv u hrani koji se koristi u mleku i mlečnim proizvodima, zabranjen je u EU, ali dozvoljen u SAD.

Dok mnogi proizvođači mleka i mlečnih proizvoda u SAD dobrovoljno izbegavaju upotrebu rBGH kod svojih životinja, drugi to ne čine, što je problem, pošto je rBGH povezan sa povećanim nivoom hormona rasta u krvi koji može izazvati karcinome povezane sa hormonima kao što su rak dojke i rak testisa.

Uopšteno gledano, EU se zalaže za pristup veće predostrožnosti u zabrani ovakvih supstanci kako bi sprečila loš uticaj na ljudsko zdravlje, dok SAD imaju pristup čekanja dok se ne pokažu štetni efekti pre nego što krenu u proces regulacije.