NESVAKIDAŠNJI FENOMEN

Poslednji put je polarna svetlost u našim krajevima viđena 2003. godine, naveo je Miša Bracić, profesor fizike.

Polarna svetlost, aurora borealis, viđena je u nedelju između 17:30 i 18:30 i na nižim geografskim širinama, pa tako i u delovima Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije, konkretno Vojvodine.

polarna svetlost

Izbačaj koronalne mase na Suncu prema Zemlji 2. novembra izazvao je geomagnetnu oluju kategorije G3. Drugi veći izbačaj od 3. novembra upravo udara Zemljino magnetno polje i izaziva auroru borealis, čak i na vrlo malim geografskim širinama.

Tako je polarna svetlost bila vidljiva i iz delova Vojvodine i okolnih teritorija. Na našim geografskim širinama polarna svetlost vidljiva je kada je ona zapravo najizraženija u polarnom pojasu, gde je ona redovna i uobičajena pojava.

Poslednji put je ova svetlost u našim krajevima viđena 2003. godine, naveo je Miša Bracić, profesor fizike.

Posmatrana iz područja bliže Zemljinim polovima, polarna je svetlost uglavnom žuto-zelene, a sa manjih geografskih širina, crvene boje. Do razlike u boji dolazi zbog različitih ukusa vazduha na različitim visinama u atmosferi. Na velikim visinama, gde je atmosfera retka, sudari su među molekulima vazduha retki i kiseonika dva minuta nakon pobuđenja emituje crvenu svetlost.

Može li magnetna oluja izazvati posledice?

Istovremenim pojavljivanjem polarnih svetlosti i magnetne oluje u visokoj atmosferi, dolazi do indukcije snažnih električnih struja na većim visinama.

Posledica toga može biti indukcija visokog električnog potencijala u metalnim vodičima na površini Zemlje, kao što su telefonski i električni kablovi, pa i delovi onih Zemljinih slojeva koji sadrže dosta metala. S tim u vezi dolazi i do smetnji kao npr. pregorevanje osigurača na električnim instalacijama, prekid telefonskih veza ili daljinskog prenosa električne energije, smetnje u radio-emisijama itd.

Polarna svetlost u našim krajevima je viđana i 1958, kao i 11. novembra 1991. godine, 6 na 7. aprila 2000. godine, kao i već pomenute 2003. godine.

Izvor: Vojvodinameteo