IZAZIVA BROJNE PROBLEME

Sastojak koji se često koristi kod gaziranih pića sa aromom limuna uskoro bi mogao da bude zabranjen u SAD.

Američka administracija za hranu i lekove (FDA) predložila je opoziv registracije modifikovanog biljnog ulja poznatog kao bromovano biljno ulje (BVO) nakon nedavnih toksikoloških studija koje su na putu da izbace ovaj sastojak iz gaziranih pića.

sastojak pića

„Predložena akcija je primer kako agencija prati nove dokaze i, prema potrebi, sprovodi naučna istraživanja kako bi odgovorila na pitanja vezana za bezbednost i preduzima regulatorne mere kada nauka ne podržava kontinuiranu bezbednu upotrebu aditiva za hranu“, rekao je Džejms Džons, zamenik komesara FDA za ljudsku hranu, izveštava Science Alert.

Inače, BVO se koristi kao emulgator od 1930-ih da bi se obezbedilo da arome limuna ne isplivaju na vrh gaziranih pića.

Povezivanje desetak atoma broma na trigliceride stvara gusto ulje koje ravnomerno pluta u vodi kada se pomeša sa manje gustim mastima.

Takođe, studije na životinjama su pokazale da se jedinjenje može polako akumulirati u našem masnom tkivu. Zajedno sa potencijalnom sposobnošću broma da spreči jod da obavlja svoj najvažniji posao u štitnoj žlezdi, zdravstvene vlasti širom sveta su decenijama bile sumnjičave prema potencijalnim rizicima emulgatora.

Zbog toga je BVO već zabranjen u mnogim zemljama, uključujući Indiju, Japan i zemlje Evropske unije, a Kalifornija je prošlog oktobra krenula u istom pravcu sa zakonom koji bi trebalo da stupi na snagu 2027. godine.

Međutim, FDA je sporo reagovala. Tokom 50-ih godina prošlog veka označavala je BVO kao bezbednu. Zatim, deceniju kasnije, ta etiketa je povučena, a onda je njena upotreba ograničena na relativno niske koncentracije od ne više od 15 delova na milion isključivo u pićima sa ukusom limuna.

Podaci o rizicima koje predstavljaju čak i ove male količine BVO tokom vremena nije bilo lako prikupiti, oslanjajući se u velikoj meri na dugoročne studije koje ponovo procenjuju zdravstvene efekte na značajno većem uzorku ljudi. Međutim, dokazi su se polako i sigurno gomilali.

Studija u Velikoj Britaniji iz 1970-ih otkrila je da se brom akumulira u ljudskim tkivima, a studije na životinjama povezuju visoke koncentracije BVO sa srčanim problemima i problemima u ponašanju.

Bilo je potrebno vreme i mnogo daljih studija, ali na osnovu novijih studija na životinjama, zasnovanih na relativnim koncentracijama BVO koje ljudi mogu da konzumiraju, FDA je konačno uverena da postoji dovoljno dokaza da u potpunosti zabrani njegovu upotrebu.

Većina velikih kompanija, koje proizvode gazirana pića, je unapred reagovala i postepeno izbacila ovaj sastojak iz svojih proizvoda tokom protekle decenije.

„Mnogi proizvođači pića su preformulisali proizvode kako bi zamenili BVO alternativnim sastojkom, a mali broj pića u SAD ga danas sadrži“, kaže Džons.

Ali FDA reklasifikacija BVO i dalje treba da prođe kroz dugi proces revizije koji verovatno neće biti završen pre početka 2024. godine.

Izvor: N1