UPOZORENJE STRUČNJAKA

Sa velikom sigurnošću možemo reći da će 2023. biti najtoplija godina u istoriji i da je trenutno 1,43 stepena iznad predindustrijskog proseka.

Sada je „skoro izvesno“ da će 2023. biti najtoplija godina na Zemlji u istoriji, rekli su naučnici.

najtoplija godina

Strogo upozorenje dolazi nakon rekordnog oktobra, u kojem su globalne temperature bile za 0,4 stepena više od prethodnog rekorda za ovaj mesec, postavljenog 2019. godine.

„Ovo je ogromna marža“, rekla je Samanta Berdžes, zamenica direktora Službe za klimatske promene Kopernikus (C3S) Evropske unije.

Ona je temperaturnu anomaliju opisala kao „veoma ekstremnu“.

„U oktobru su zabeležene izuzetne temperaturne anomalije, nakon četiri meseca brisanja globalnih temperaturnih rekorda“, rekla je ona.

„Sa velikom sigurnošću možemo reći da će 2023. biti najtoplija godina u istoriji, i da je trenutno 1,43 stepena iznad predindustrijskog proseka“.

Time se vrši dalji pritisak na svetske lidere da dobiju ambiciozan ishod na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, COP 28, krajem ovog meseca.

„Osećaj hitnosti za ambiciozne klimatske akcije koje idu na COP 28 nikada nije bio veći“, dodala je gospođa Berdžes.

Na globalnom nivou, prosečna temperatura vazduha na površini u oktobru bila je 1,7 stepeni viša od temperature istog meseca između 1850. i 1900. godine, definisanog kao predindustrijska era, pre nego što su ljudi počeli da sagorevaju fosilna goriva u velikim razmerama.

Naučnici su upozorili da trajno globalno zagrevanje od 1,5 C iznad predindustrijskog nivoa predstavlja rizik da izazove ozbiljne posledice klimatskih promena na ljude, divlje životinje i ekosisteme.

Potpisnici Pariskog sporazuma iz 2015. godine obavezali su se da do kraja veka ograniče rast prosečne globalne temperature na znatno ispod 2 stepena iznad predindustrijskih nivoa.

Međutim, uprkos obećanju, globalna emisija ugljen-dioksida dostigla je rekordnu visinu u 2022.

Dr Friderike Oto, klimatska naučnica na Imperijal koledžu u Londonu, rekla je da su „ono što je važno“ u vezi sa rekordnom toplotom „ljudi i sistemi koji pate“.

Više temperature izazivaju veće poplave i intenzivnije toplotne talase, a oluje mogu učiniti snažnijim.

Izvor: B92.net