OVAKO JE GOVORIO…

Prepodobni starac Serafim Sarovski dao je odgovore na nekoliko pitanja koja su zanimala ruske pravoslavne vernike.

Na pitanje da li valja lečiti se u bolesti, Starac Serafim Sarovski je odgovorio: “Bolest očišćuje grehe. Međutim, postupaj onako kako ti volja tvoja kazuje.

starac serafim

Drži se srednjega puta, i nemoj uzimati na sebe breme koje prevazilazi tvoje snage: pašćeš, i neprijatelj će ti se narugati. Evo šta ti valja činiti: ako te drugi kore – ti nemoj koriti; progone li te – trpi; izlažu li te huli – obasipaj ih pohvalama. Sam sebe osuđuj, pa te Bog neće osuditi. Volju svoju pokoravaj Volji Gospodnjoj. Nikada nemoj laskati ljudima. Staraj se da poznaš i dobro i zlo u svome biću: blažen je čovek kome je to znano. Ljubi bližnjega svoga, jer je bližnji tvoja plot. Budeš li živeo po telesnom, i dušu ćeš i telo pogubiti; a ako se po Božijem budeš upravljao, spašćeš i jedno i drugo. Ti su podvizi veći od odlaženja u Kijev na hodočašće“.

Na pitanje da li valja, radi održavanja svoga statusa, ulaziti u troškove koji prevazilaze ono što je neophodno i dovoljno, Starac je odgovorio: „Svako neka čini kako može. Najbolje je zadovoljavati se onim što Bog pošalje. A čoveku je dovoljno da ima hleba i vode“.

Na pitanje da li ugađanje ljudima sme da ugrozi saglasnost sa voljom Božijom, Starac je odgovorio: „Zbog te su ljubavi mnogi propali. Ako neko ne čini dobro, znači da greši. Potrebno je svakoga voleti, ali ponajviše Boga“.

Na pitanje o tome kako valja upravljati onima koji su nam potčinjeni, otac Serafim je odgovorio: „Milostinjom, olakšavanjem bremena trudova, a ne ranama. Napoj, nahrani, pravedan budi; ako Bog prašta, praštaj i ti“.

I dalje Starac kazivaše: „Sve što je uzljubila i prihvatila Sveta Crkva, srcu hrišćanina mora biti milo. Zato ne zaboravljaj na praznične dane, prebivaj u uzdržanju, odlazi u hram Božiji, izuzev kada ti slabost to ne dopušta. Moli se za sve: time ćeš mnogo dobra učiniti. Prilaži sveće, vino i jelej crkvi. Milostinja će ti veliko dobro učiniti“.

Zapitan o devstvenosti i braku, Starac kaza: „I devstvenost je hvale dostojna, i brak je od Boga blagosloven. Samo neprijatelj sve u smućenje dovodi“.